Vyhledávání

Žádný záznam nenalezen - upravte kritéria pro vyhledávání

Kontakt

Návrh aktu Unie: forma

Návrh, aby byla Komise požádána o předložení návrhu aktu Unie (nového aktu nebo změny existujícího aktu) v rámci práva podnětu Parlamentu v souladu s článkem 225 Smlouvy o fungování Evropské unie, může podat každý poslanec.

Návrh aktu Unie: postup

  • Návrh aktu Unie může společně podat až 10 poslanců. Návrh uvádí právní základ, na němž byl vytvořen, a může k němu být připojena důvodová zpráva nepřesahující 150 slov.
  • Předseda ověří, zda jsou splněny příslušné právní požadavky. Předseda může postoupit žádost o stanovisko týkající se vhodnosti právního základu výboru příslušnému k tomuto ověření. Pokud předseda prohlásí návrh za přípustný, vyhlásí jej na plenárním zasedání a postoupí jej věcně příslušnému výboru.
  • O dalším postupu rozhodne věcně příslušný výbor do tří měsíců od postoupení a poté, co poskytl autorům návrhu možnost vystoupit ve výboru.
  • Jména autorů návrhu se uvedou v názvu zprávy.

Návrh aktu Unie: distribuce

Návrhy aktu Unie se zveřejňují ve všech úředních jazycích a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Parlamentu.