Multimedier pr. forhandling

Torsdag den 26. marts 2020

10:00 - 10:01

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:01:01

Start

10:00:04

Slut

10:01:05

10:00 - 10:01 Genoptagelse af sessionen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

10:00:51

Slut

10:01:02

10:00 - 10:01 Åbning af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

10:00:56

Slut

10:01:15

10:01 - 10:01 Godkendelse af protokollen fra foregående møde

10:01 - 10:03 Kalender over mødeperioder

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:01:57

Start

10:01:24

Slut

10:03:21

10:03 - 10:03 Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:43

Start

10:02:56

Slut

10:03:39

10:03 - 10:03 Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:35

Start

10:03:28

Slut

10:04:03

10:03 - 10:04 Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:29

Start

10:03:53

Slut

10:04:22

10:04 - 10:04 Arbejdsplan: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:41

Start

10:04:13

Slut

10:04:54

10:04 - 10:10 Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:06:26

Start

10:04:43

Slut

10:11:09

10:29 - 10:33

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:04:46

Start

10:29:11

Slut

10:33:57

10:33 - 10:33 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

10:33:32

Slut

10:33:50

10:33 - 10:37 Erklæring fra formanden

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:04:12

Start

10:33:43

Slut

10:37:55

10:37 - 12:43 En koordineret europæisk indsats over for covid-19-udbruddet (forhandling)

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:54

Start

10:37:30

Slut

10:38:24

Ursula von der Leyen

Rolle : Formand for Kommissionen

Varighed

00:19:48

Start

10:38:16

Slut

10:58:04

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:01:05

Start

10:57:55

Slut

10:59:00

Esteban González Pons

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:05:23

Start

10:58:48

Slut

11:04:11

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

11:04:02

Slut

11:04:17

Javier Moreno Sánchez

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:04:58

Start

11:04:09

Slut

11:09:07

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

11:08:41

Slut

11:08:59

Dominique Riquet

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:40

Start

11:08:50

Slut

11:11:30

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

11:11:02

Slut

11:11:18

Nicolas Bay

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:04:01

Start

11:11:06

Slut

11:15:07

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:23

Start

11:14:41

Slut

11:15:04

Ska Keller

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:07:22

Start

11:14:52

Slut

11:22:14

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

11:21:48

Slut

11:22:05

Derk Jan Eppink

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:13

Start

11:22:03

Slut

11:24:16

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

11:24:10

Slut

11:24:22

Manon Aubry

Rolle : for GUE/NGL-Gruppen

Varighed

00:04:30

Start

11:24:15

Slut

11:28:45

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:25

Start

11:28:19

Slut

11:28:44

Esther de Lange

Rolle : PPE

Varighed

00:04:05

Start

11:28:39

Slut

11:32:44

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:24

Start

11:32:34

Slut

11:32:58

Brando Benifei

Rolle : S&D

Varighed

00:04:51

Start

11:32:49

Slut

11:37:40

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

11:37:14

Slut

11:37:26

Frédérique Ries

Rolle : Renew

Varighed

00:03:28

Start

11:37:19

Slut

11:40:47

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

11:40:21

Slut

11:40:37

Marco Campomenosi

Rolle : ID

Varighed

00:03:49

Start

11:40:29

Slut

11:44:18

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

11:43:50

Slut

11:44:02

Angel Dzhambazki

Rolle : ECR

Varighed

00:03:12

Start

11:43:54

Slut

11:47:06

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

11:46:40

Slut

11:46:52

Marc Botenga

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:41

Start

11:46:44

Slut

11:48:25

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

11:47:59

Slut

11:48:17

Siegfried Mureşan

Rolle : PPE

Varighed

00:03:30

Start

11:48:14

Slut

11:51:44

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

11:51:38

Slut

11:51:59

Pedro Marques

Rolle : S&D

Varighed

00:03:34

Start

11:51:51

Slut

11:55:25

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

11:54:59

Slut

11:55:12

Dragoș Pîslaru

Rolle : Renew

Varighed

00:03:03

Start

11:55:04

Slut

11:58:07

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

11:57:40

Slut

11:57:55

Laura Huhtasaari

Rolle : ID

Varighed

00:02:49

Start

11:57:47

Slut

12:00:36

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

12:00:11

Slut

12:00:22

Johan Van Overtveldt

Rolle : ECR

Varighed

00:02:41

Start

12:00:15

Slut

12:02:56

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

12:02:30

Slut

12:02:43

Mick Wallace

Rolle : GUE/NGL

Varighed

00:01:35

Start

12:02:40

Slut

12:04:15

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

12:04:09

Slut

12:04:25

Daniel Caspary

Rolle : PPE

Varighed

00:02:38

Start

12:04:17

Slut

12:06:55

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

12:06:28

Slut

12:06:43

Tonino Picula

Rolle : S&D

Varighed

00:03:37

Start

12:06:35

Slut

12:10:12

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

12:09:46

Slut

12:10:03

Sophia in 't Veld

Rolle : Renew

Varighed

00:02:34

Start

12:09:53

Slut

12:12:27

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

12:12:01

Slut

12:12:15

Maximilian Krah

Rolle : ID

Varighed

00:02:53

Start

12:12:07

Slut

12:15:00

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

12:14:32

Slut

12:14:43

Helmut Geuking

Rolle : ECR

Varighed

00:02:41

Start

12:14:36

Slut

12:17:17

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

12:16:51

Slut

12:17:01

Herbert Dorfmann

Rolle : PPE

Varighed

00:02:42

Start

12:16:54

Slut

12:19:36

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

12:19:10

Slut

12:19:22

Alessandra Moretti

Rolle : S&D

Varighed

00:03:47

Start

12:19:15

Slut

12:23:02

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

12:22:37

Slut

12:22:51

Jordi Cañas

Rolle : Renew

Varighed

00:04:04

Start

12:22:43

Slut

12:26:47

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

12:26:21

Slut

12:26:37

Jessica Stegrud

Rolle : ECR

Varighed

00:01:46

Start

12:26:27

Slut

12:28:13

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

12:27:47

Slut

12:27:58

Andreas Schwab

Rolle : PPE

Varighed

00:02:19

Start

12:27:52

Slut

12:30:11

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

12:29:45

Slut

12:29:59

Jan-Christoph Oetjen

Rolle : Renew

Varighed

00:02:31

Start

12:29:52

Slut

12:32:23

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

12:31:57

Slut

12:32:18

Maroš Šefčovič

Rolle : Næstformand i Kommissionen

Varighed

00:11:14

Start

12:32:09

Slut

12:43:23

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

12:43:16

Slut

12:43:35

12:43 - 12:48 Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om anmodningerne om uopsættelige forhandling (forretningsordenens artikel 163)

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:04:49

Start

12:43:40

Slut

12:48:29

17:33 - 17:33 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:29

Start

17:33:00

Slut

17:33:29

17:33 - 17:37 Afstemning om ændringsforslag

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:01:06

Start

17:33:20

Slut

17:34:26

Maximilian Krah

Rolle : ID

Varighed

00:01:58

Start

17:34:10

Slut

17:36:08

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:02:02

Start

17:35:41

Slut

17:37:43

20:08 - 20:08 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

20:08:29

Slut

20:08:42

20:08 - 20:08 Bekendtgørelse af resultatet af afstemningen om ændringsforslag

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:01:26

Start

20:08:37

Slut

20:10:03

20:09 - 20:10 Endelig afstemning

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:45

Start

20:09:43

Slut

20:10:28

22:32 - 22:33 Genoptagelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:20

Start

22:32:44

Slut

22:33:04

22:33 - 22:35 Bekendtgørelse af resultatet af den endelige afstemning

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:02:29

Start

22:32:56

Slut

22:35:25

22:35 - 22:35 Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:58

Start

22:35:01

Slut

22:35:59

22:35 - 22:36 Tidspunkt for næste møde: se protokollen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

22:35:46

Slut

22:36:01

22:35 - 22:36 Hævelse af mødet

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

22:35:56

Slut

22:36:05

22:36 - 22:36 Afbrydelse af sessionen

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:08

Start

22:36:11

Slut

22:36:19

Juridisk meddelelse

Forudgående debatter

Teksterne offentliggøres først, når de er blevet gennemarbejdet af Enheden for Protokol og Forhandlingsreferat. Af praktiske grunde svarer den rækkefølge, teksterne offentliggøres i, ikke nødvendigvis til den rækkefølge, talerne blev holdt i på plenarmødet.