Multimedier pr. forhandling

Tirsdag den 8. juni 2021

09:00 - 09:00

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

09:00:15

Slut

09:00:28

09:00 - 09:00 Åbning af mødet

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:08

Start

09:00:29

Slut

09:00:37

09:00 - 09:02 Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:02:05

Start

09:00:38

Slut

09:02:43

09:02 - 23:59 EU's digitale covidcertifikat - Unionsborgere - EU's digitale covidcertifikat - Tredjelandsstatsborgere

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:43

Start

09:02:44

Slut

09:03:27

Juan Fernando López Aguilar

Rolle : Ordfører

Varighed

00:07:09

Start

09:03:27

Slut

09:10:36

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

09:10:35

Slut

09:10:56

Didier Reynders

Rolle : Kommissær

Varighed

00:09:36

Start

09:10:54

Slut

09:20:30

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

09:20:29

Slut

09:20:48

Jeroen Lenaers

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:16

Start

09:20:47

Slut

09:23:03

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

09:23:04

Slut

09:23:17

Birgit Sippel

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:26

Start

09:23:17

Slut

09:24:43

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

09:24:43

Slut

09:24:55

Sophia in 't Veld

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:15

Start

09:24:51

Slut

09:27:06

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

09:27:04

Slut

09:27:17

Tineke Strik

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:14

Start

09:27:18

Slut

09:29:32

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:08

Start

09:29:29

Slut

09:29:37

Christine Anderson

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:02:32

Start

09:29:36

Slut

09:32:08

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:01:17

Start

09:32:03

Slut

09:33:20

Joachim Stanisław Brudziński

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:20

Start

09:33:18

Slut

09:34:38

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

09:34:34

Slut

09:34:50

Cornelia Ernst

Rolle : au nom du groupe The Left

Varighed

00:01:41

Start

09:34:49

Slut

09:36:30

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

09:36:28

Slut

09:36:44

Mislav Kolakušić

Rolle : NI

Varighed

00:01:21

Start

09:36:39

Slut

09:38:00

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Rolle : PPE

Varighed

00:01:39

Start

09:38:00

Slut

09:39:39

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:05

Start

09:39:40

Slut

09:39:45

Simona Bonafè

Rolle : S&D

Varighed

00:01:42

Start

09:39:45

Slut

09:41:27

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

09:41:24

Slut

09:41:36

José Ramón Bauzá Díaz

Rolle : Renew

Varighed

00:01:48

Start

09:41:36

Slut

09:43:24

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

09:43:20

Slut

09:43:33

Tilly Metz

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:09

Start

09:43:32

Slut

09:44:41

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

09:44:39

Slut

09:44:49

Simona Baldassarre

Rolle : ID

Varighed

00:01:33

Start

09:44:47

Slut

09:46:20

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

09:46:16

Slut

09:46:33

Jorge Buxadé Villalba

Rolle : ECR

Varighed

00:01:18

Start

09:46:31

Slut

09:47:49

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

09:47:41

Slut

09:47:59

Silvia Modig

Rolle : The Left

Varighed

00:01:11

Start

09:47:59

Slut

09:49:10

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

09:49:03

Slut

09:49:18

Kostas Papadakis

Rolle : NI

Varighed

00:01:15

Start

09:49:17

Slut

09:50:32

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

09:50:26

Slut

09:50:41

Paulo Rangel

Rolle : PPE

Varighed

00:01:48

Start

09:50:39

Slut

09:52:27

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

09:52:24

Slut

09:52:38

Heléne Fritzon

Rolle : S&D

Varighed

00:01:19

Start

09:52:37

Slut

09:53:56

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

09:53:42

Slut

09:54:00

Véronique Trillet-Lenoir

Rolle : Renew

Varighed

00:01:28

Start

09:53:55

Slut

09:55:23

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

09:55:18

Slut

09:55:36

Michèle Rivasi

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:32

Start

09:55:34

Slut

09:57:06

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

09:57:02

Slut

09:57:19

Joëlle Mélin

Rolle : ID

Varighed

00:01:46

Start

09:57:17

Slut

09:59:03

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:23

Start

09:59:02

Slut

09:59:25

Assita Kanko

Rolle : ECR

Varighed

00:01:07

Start

09:59:13

Slut

10:00:20

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

10:00:12

Slut

10:00:25

Kateřina Konečná

Rolle : The Left

Varighed

00:01:14

Start

10:00:24

Slut

10:01:38

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

10:01:36

Slut

10:01:51

Márton Gyöngyösi

Rolle : NI

Varighed

00:01:11

Start

10:01:49

Slut

10:03:00

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

10:02:58

Slut

10:03:11

Cristian-Silviu Buşoi

Rolle : PPE

Varighed

00:01:39

Start

10:03:09

Slut

10:04:48

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:08

Start

10:04:47

Slut

10:04:55

Jytte Guteland

Rolle : S&D

Varighed

00:01:03

Start

10:04:54

Slut

10:05:57

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

10:05:53

Slut

10:06:04

Dita Charanzová

Rolle : Renew

Varighed

00:01:04

Start

10:06:02

Slut

10:07:06

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:28

Start

10:07:05

Slut

10:07:33

Marcel Kolaja

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:08

Start

10:07:19

Slut

10:08:27

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

10:08:22

Slut

10:08:34

Roman Haider

Rolle : ID

Varighed

00:01:44

Start

10:08:32

Slut

10:10:16

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

10:10:15

Slut

10:10:27

Michiel Hoogeveen

Rolle : ECR

Varighed

00:01:08

Start

10:10:26

Slut

10:11:34

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

10:11:32

Slut

10:11:44

Balázs Hidvéghi

Rolle : NI

Varighed

00:01:22

Start

10:11:40

Slut

10:13:02

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:26

Start

10:12:52

Slut

10:13:18

Lena Düpont

Rolle : PPE

Varighed

00:01:40

Start

10:13:16

Slut

10:14:56

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

10:14:55

Slut

10:15:14

Javier Moreno Sánchez

Rolle : S&D

Varighed

00:01:19

Start

10:15:11

Slut

10:16:30

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

10:16:25

Slut

10:16:41

Dragoş Tudorache

Rolle : Renew

Varighed

00:01:14

Start

10:16:39

Slut

10:17:53

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

10:17:50

Slut

10:18:08

Cristian Terheş

Rolle : ECR

Varighed

00:01:19

Start

10:18:06

Slut

10:19:25

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

10:19:23

Slut

10:19:41

Seán Kelly

Rolle : PPE

Varighed

00:01:44

Start

10:19:40

Slut

10:21:24

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:23

Start

10:21:21

Slut

10:21:44

Christel Schaldemose

Rolle : S&D

Varighed

00:01:11

Start

10:21:39

Slut

10:22:50

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

10:25:44

Slut

10:25:56

Dolors Montserrat

Rolle : PPE

Varighed

00:01:20

Start

10:25:55

Slut

10:27:15

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:07

Start

10:27:17

Slut

10:27:24

Sylvie Guillaume

Rolle : S&D

Varighed

00:01:05

Start

10:27:22

Slut

10:28:27

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:32

Start

10:36:26

Slut

10:36:58

Isabel Wiseler-Lima

Rolle : PPE

Varighed

00:01:12

Start

10:36:53

Slut

10:38:05

Othmar Karas

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

10:38:03

Slut

10:38:22

Vladimír Bilčík

Rolle : PPE

Varighed

00:01:21

Start

10:38:21

Slut

10:39:42

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

10:39:40

Slut

10:39:55

Karlo Ressler

Rolle : PPE

Varighed

00:01:11

Start

10:39:53

Slut

10:41:04

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

10:41:04

Slut

10:41:18

Massimiliano Salini

Rolle : PPE

Varighed

00:01:19

Start

10:41:17

Slut

10:42:36

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

10:42:32

Slut

10:42:42

Daniel Buda

Rolle : PPE

Varighed

00:01:21

Start

10:42:40

Slut

10:44:01

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

10:43:59

Slut

10:44:17

Didier Reynders

Rolle : Kommissær

Varighed

00:11:06

Start

10:44:15

Slut

10:55:21

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:07

Start

10:55:19

Slut

10:55:26

10:55 - 23:59 Status over gennemførelsen af køreplanen for egne indtægter

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:48

Start

10:55:26

Slut

10:56:14

Johannes Hahn

Rolle : Medlem af Kommissionen

Varighed

00:03:52

Start

10:56:14

Slut

11:00:06

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:26

Start

11:00:04

Slut

11:00:30

José Manuel Fernandes

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:02:31

Start

11:00:29

Slut

11:03:00

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

11:02:59

Slut

11:03:14

Eider Gardiazabal Rubial

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:46

Start

11:03:14

Slut

11:05:00

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

11:04:59

Slut

11:05:18

Valérie Hayer

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:01:30

Start

11:05:17

Slut

11:06:47

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:22

Start

11:06:46

Slut

11:07:08

David Cormand

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:47

Start

11:07:06

Slut

11:08:53

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

11:08:51

Slut

11:09:07

Joachim Kuhs

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:02:09

Start

11:09:06

Slut

11:11:15

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

11:11:14

Slut

11:11:32

Bogdan Rzońca

Rolle : ECR

Varighed

00:01:11

Start

11:11:32

Slut

11:12:43

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

11:12:42

Slut

11:12:57

Dimitrios Papadimoulis

Rolle : au nom du groupe The Left

Varighed

00:00:52

Start

11:12:57

Slut

11:13:49

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:01:29

Start

11:16:00

Slut

11:17:29

Dimitrios Papadimoulis

Rolle : The Left

Varighed

00:01:15

Start

11:17:30

Slut

11:18:45

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:30

Start

11:18:45

Slut

11:19:15

Siegfried Mureşan

Rolle : PPE

Varighed

00:02:14

Start

11:19:01

Slut

11:21:15

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

11:21:14

Slut

11:21:27

Margarida Marques

Rolle : S&D

Varighed

00:01:14

Start

11:21:27

Slut

11:22:41

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:50

Start

11:22:40

Slut

11:23:30

11:51 - 11:51 Genoptagelse af mødet

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

11:51:02

Slut

11:51:13

11:51 - 12:13 Status over gennemførelsen af køreplanen for egne indtægter (fortsat forhandling)

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:24

Start

11:51:13

Slut

11:51:37

Luis Garicano

Rolle : Renew

Varighed

00:01:45

Start

11:52:24

Slut

11:54:09

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

11:54:10

Slut

11:54:24

Rasmus Andresen

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:10

Start

11:54:23

Slut

11:55:33

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

11:55:31

Slut

11:55:43

Antonio Maria Rinaldi

Rolle : ID

Varighed

00:01:20

Start

11:55:39

Slut

11:56:59

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

11:56:49

Slut

11:57:02

Michiel Hoogeveen

Rolle : ECR

Varighed

00:01:02

Start

11:57:02

Slut

11:58:04

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

11:58:03

Slut

11:58:13

João Ferreira

Rolle : The Left

Varighed

00:01:13

Start

11:58:12

Slut

11:59:25

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:37

Start

11:59:22

Slut

11:59:59

Karlo Ressler

Rolle : PPE

Varighed

00:01:16

Start

11:59:57

Slut

12:01:13

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:23

Start

12:01:12

Slut

12:01:35

Pierre Larrouturou

Rolle : S&D

Varighed

00:01:20

Start

12:01:33

Slut

12:02:53

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

12:02:52

Slut

12:03:10

Jérôme Rivière

Rolle : ID

Varighed

00:01:38

Start

12:03:09

Slut

12:04:47

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

12:04:45

Slut

12:04:58

Paul Tang

Rolle : S&D

Varighed

00:01:23

Start

12:04:57

Slut

12:06:20

Rainer Wieland

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

12:06:18

Slut

12:06:34

Jonás Fernández

Rolle : S&D

Varighed

00:01:48

Start

12:06:33

Slut

12:08:21

12:14 - 13:00 Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:25

Start

12:14:03

Slut

12:14:28

Ana Paula Zacarias

Rolle : Présidente en exercice du Conseil

Varighed

00:03:52

Start

12:14:26

Slut

12:18:18

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:20

Start

12:18:16

Slut

12:18:36

Ursula von der Leyen

Rolle : Pt Commission

Varighed

00:09:08

Start

12:18:35

Slut

12:27:43

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:20

Start

12:27:42

Slut

12:28:02

Siegfried Mureşan

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:51

Start

12:28:00

Slut

12:30:51

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

12:30:50

Slut

12:31:07

Iratxe García Pérez

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:03:02

Start

12:31:06

Slut

12:34:08

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

12:34:07

Slut

12:34:23

Luis Garicano

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:02:11

Start

12:34:22

Slut

12:36:33

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

12:36:32

Slut

12:36:45

Damian Boeselager

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:40

Start

12:36:41

Slut

12:38:21

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

12:38:17

Slut

12:38:27

Gunnar Beck

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:02:18

Start

12:38:26

Slut

12:40:44

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

12:40:43

Slut

12:40:57

Johan Van Overtveldt

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:02:10

Start

12:40:52

Slut

12:43:02

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

12:43:00

Slut

12:43:09

Dimitrios Papadimoulis

Rolle : au nom du groupe The Left

Varighed

00:01:36

Start

12:43:08

Slut

12:44:44

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

12:44:43

Slut

12:45:00

Tamás Deutsch

Rolle : NI

Varighed

00:01:22

Start

12:44:55

Slut

12:46:17

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

12:46:14

Slut

12:46:25

Markus Ferber

Rolle : PPE

Varighed

00:01:42

Start

12:46:24

Slut

12:48:06

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

12:48:05

Slut

12:48:19

Eider Gardiazabal Rubial

Rolle : S&D

Varighed

00:02:23

Start

12:48:17

Slut

12:50:40

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

12:50:39

Slut

12:51:00

Valérie Hayer

Rolle : Renew

Varighed

00:02:20

Start

12:50:58

Slut

12:53:18

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

12:53:17

Slut

12:53:35

Ernest Urtasun

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:56

Start

12:53:27

Slut

12:55:23

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

12:55:18

Slut

12:55:37

Antonio Maria Rinaldi

Rolle : ID

Varighed

00:01:50

Start

12:55:35

Slut

12:57:25

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:39

Start

12:57:23

Slut

12:58:02

Eugen Jurzyca

Rolle : ECR

Varighed

00:01:18

Start

12:57:37

Slut

12:58:55

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

12:58:50

Slut

12:59:04

José Gusmão

Rolle : The Left

Varighed

00:01:34

Start

12:59:02

Slut

13:00:36

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

13:00:33

Slut

13:00:46

13:01 - 13:38 Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (fortsat forhandling)

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

13:07:14

Slut

13:07:33

Dragoş Pîslaru

Rolle : Renew

Varighed

00:01:45

Start

13:07:31

Slut

13:09:16

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

13:09:15

Slut

13:09:31

Alexandra Geese

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:19

Start

13:09:27

Slut

13:10:46

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:22

Start

13:10:42

Slut

13:11:04

Elżbieta Kruk

Rolle : ECR

Varighed

00:01:21

Start

13:11:01

Slut

13:12:22

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

13:12:15

Slut

13:12:30

Younous Omarjee

Rolle : The Left

Varighed

00:01:28

Start

13:12:28

Slut

13:13:56

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

13:13:55

Slut

13:14:10

Krzysztof Hetman

Rolle : PPE

Varighed

00:01:45

Start

13:14:08

Slut

13:15:53

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:23

Start

13:15:52

Slut

13:16:15

Agnes Jongerius

Rolle : S&D

Varighed

00:01:29

Start

13:16:05

Slut

13:17:34

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

13:17:26

Slut

13:17:44

Linea Søgaard-Lidell

Rolle : Renew

Varighed

00:01:39

Start

13:17:42

Slut

13:19:21

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

13:19:18

Slut

13:19:30

Bas Eickhout

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:24

Start

13:19:25

Slut

13:20:49

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

13:20:47

Slut

13:21:02

Vangelis Meimarakis

Rolle : PPE

Varighed

00:01:31

Start

13:20:58

Slut

13:22:29

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

13:22:26

Slut

13:22:37

Costas Mavrides

Rolle : S&D

Varighed

00:01:42

Start

13:22:36

Slut

13:24:18

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

13:24:17

Slut

13:24:32

Jordi Solé

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:25

Start

13:24:30

Slut

13:25:55

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

13:25:53

Slut

13:26:10

Victor Negrescu

Rolle : S&D

Varighed

00:01:45

Start

13:26:05

Slut

13:27:50

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:36

Start

13:27:46

Slut

13:28:22

Piernicola Pedicini

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:24

Start

13:28:15

Slut

13:29:39

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

13:29:34

Slut

13:29:52

Margarida Marques

Rolle : S&D

Varighed

00:01:59

Start

13:29:49

Slut

13:31:48

Pedro Silva Pereira

Rolle : Formand

Varighed

00:00:35

Start

13:31:45

Slut

13:32:20

Valdis Dombrovskis

Rolle : Executive Vice-President of the Commission

Varighed

00:03:02

Start

13:32:15

Slut

13:35:17

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

13:35:15

Slut

13:35:30

Ana Paula Zacarias

Rolle : CouncilMember

Varighed

00:02:10

Start

13:35:28

Slut

13:37:38

David Maria Sassoli

Rolle : Formand

Varighed

00:00:44

Start

13:37:31

Slut

13:38:15

15:08 - 15:08

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:03

Start

15:08:51

Slut

15:08:54

15:08 - 15:09 Genoptagelse af mødet

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

15:08:54

Slut

15:09:10

15:09 - 23:59 Systematisk undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:47

Start

15:09:10

Slut

15:09:57

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:06:04

Start

15:09:55

Slut

15:15:59

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:31

Start

15:15:58

Slut

15:16:29

Andrzej Halicki

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:44

Start

15:16:20

Slut

15:18:04

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

15:17:59

Slut

15:18:14

Robert Biedroń

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:46

Start

15:18:13

Slut

15:19:59

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

15:19:58

Slut

15:20:11

Petras Auštrevičius

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:01:48

Start

15:20:09

Slut

15:21:57

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

15:21:56

Slut

15:22:17

Viola Von Cramon-Taubadel

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:03:22

Start

15:22:16

Slut

15:25:38

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:28

Start

15:25:31

Slut

15:25:59

Susanna Ceccardi

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:02:01

Start

15:25:46

Slut

15:27:47

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

15:27:45

Slut

15:28:06

Anna Fotyga

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:02:34

Start

15:28:05

Slut

15:30:39

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

15:30:36

Slut

15:30:49

Helmut Scholz

Rolle : au nom du groupe The Left

Varighed

00:01:29

Start

15:30:47

Slut

15:32:16

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

15:32:13

Slut

15:32:30

Fabio Massimo Castaldo

Rolle : NI

Varighed

00:01:18

Start

15:32:28

Slut

15:33:46

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

15:33:42

Slut

15:33:55

Andrius Kubilius

Rolle : PPE

Varighed

00:01:45

Start

15:33:53

Slut

15:35:38

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

15:35:35

Slut

15:35:51

Pedro Marques

Rolle : S&D

Varighed

00:01:09

Start

15:35:48

Slut

15:36:57

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

15:36:56

Slut

15:37:15

Karin Karlsbro

Rolle : Renew

Varighed

00:01:26

Start

15:37:13

Slut

15:38:39

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

15:38:34

Slut

15:38:51

Markéta Gregorová

Rolle : Verts/ALE

Varighed

00:01:09

Start

15:38:49

Slut

15:39:58

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

15:39:56

Slut

15:40:12

Witold Jan Waszczykowski

Rolle : ECR

Varighed

00:01:22

Start

15:40:11

Slut

15:41:33

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

15:41:32

Slut

15:41:50

Márton Gyöngyösi

Rolle : NI

Varighed

00:01:05

Start

15:41:48

Slut

15:42:53

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

15:42:51

Slut

15:43:05

Siegfried Mureşan

Rolle : PPE

Varighed

00:01:16

Start

15:43:04

Slut

15:44:20

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

15:44:19

Slut

15:44:30

Maria Arena

Rolle : S&D

Varighed

00:00:59

Start

15:44:29

Slut

15:45:28

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

15:45:26

Slut

15:45:42

Michal Šimečka

Rolle : Renew

Varighed

00:01:06

Start

15:45:40

Slut

15:46:46

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

15:46:46

Slut

15:46:58

Patryk Jaki

Rolle : ECR

Varighed

00:01:20

Start

15:46:57

Slut

15:48:17

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:23

Start

15:48:15

Slut

15:48:38

Paulo Rangel

Rolle : PPE

Varighed

00:01:31

Start

15:48:37

Slut

15:50:08

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

15:50:05

Slut

15:50:16

Tonino Picula

Rolle : S&D

Varighed

00:01:05

Start

15:50:14

Slut

15:51:19

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

15:51:18

Slut

15:51:31

Hilde Vautmans

Rolle : Renew

Varighed

00:01:18

Start

15:51:30

Slut

15:52:48

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

15:52:47

Slut

15:53:01

Kinga Gál

Rolle : NI

Varighed

00:01:18

Start

15:52:58

Slut

15:54:16

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

15:54:15

Slut

15:54:28

Miriam Lexmann

Rolle : PPE

Varighed

00:01:10

Start

15:54:25

Slut

15:55:35

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

15:55:33

Slut

15:55:48

Sven Mikser

Rolle : S&D

Varighed

00:01:12

Start

15:55:45

Slut

15:56:57

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

15:56:55

Slut

15:57:07

Urmas Paet

Rolle : Renew

Varighed

00:01:18

Start

15:57:06

Slut

15:58:24

Heidi Hautala

Rolle : Formand

Varighed

00:00:22

Start

15:58:23

Slut

15:58:45

Alexander Alexandrov Yordanov

Rolle : PPE

Varighed

00:01:15

Start

15:58:43

Slut

15:59:58

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:08

Start

15:59:54

Slut

16:00:02

Carmen Avram

Rolle : S&D

Varighed

00:01:23

Start

16:00:01

Slut

16:01:24

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

16:01:21

Slut

16:01:39

Tom Vandenkendelaere

Rolle : PPE

Varighed

00:01:16

Start

16:01:34

Slut

16:02:50

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

16:02:42

Slut

16:03:03

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:03:01

Start

16:03:01

Slut

16:06:02

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

16:06:00

Slut

16:06:11

16:06 - 16:30 Situationen i Afghanistan

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:09:12

Start

16:06:12

Slut

16:15:24

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:09:01

Start

16:06:24

Slut

16:15:25

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

16:15:24

Slut

16:15:42

Rasa Juknevičienė

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:47

Start

16:15:41

Slut

16:17:28

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:27

Start

16:17:21

Slut

16:17:48

Elena Yoncheva

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:12

Start

16:17:34

Slut

16:18:46

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

16:18:41

Slut

16:18:52

Petras Auštrevičius

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:41

Start

16:18:50

Slut

16:20:31

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

16:20:28

Slut

16:20:47

Erik Marquardt

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:37

Start

16:20:43

Slut

16:22:20

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

16:22:18

Slut

16:22:30

Bernhard Zimniok

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:19

Start

16:22:27

Slut

16:23:46

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

16:23:43

Slut

16:23:56

Mick Wallace

Rolle : au nom du groupe The Left

Varighed

00:01:12

Start

16:23:52

Slut

16:25:04

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

16:25:01

Slut

16:25:10

Pedro Marques

Rolle : S&D

Varighed

00:01:09

Start

16:25:09

Slut

16:26:18

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

16:26:16

Slut

16:26:27

María Soraya Rodríguez Ramos

Rolle : Renew

Varighed

00:01:12

Start

16:26:26

Slut

16:27:38

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

16:27:37

Slut

16:27:47

Maria Arena

Rolle : S&D

Varighed

00:00:57

Start

16:27:46

Slut

16:28:43

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

16:28:41

Slut

16:28:58

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:01:58

Start

16:28:55

Slut

16:30:53

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:08

Start

16:30:51

Slut

16:30:59

16:30 - 17:06 Menneskerettighederne og den politiske situation i Cuba

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:25

Start

16:30:59

Slut

16:31:24

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:08:52

Start

16:31:22

Slut

16:40:14

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

16:40:11

Slut

16:40:28

Leopoldo López Gil

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:53

Start

16:40:25

Slut

16:42:18

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

16:42:17

Slut

16:42:28

Javi López

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:20

Start

16:42:27

Slut

16:43:47

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

16:43:43

Slut

16:43:53

Dita Charanzová

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:01:39

Start

16:43:51

Slut

16:45:30

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

16:45:27

Slut

16:45:39

Jordi Solé

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:47

Start

16:45:38

Slut

16:47:25

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

16:47:24

Slut

16:47:35

Hermann Tertsch

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:54

Start

16:47:32

Slut

16:49:26

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

16:49:23

Slut

16:49:36

Manu Pineda

Rolle : au nom du groupe The Left

Varighed

00:01:22

Start

16:49:35

Slut

16:50:57

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

16:50:56

Slut

16:51:07

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Rolle : NI

Varighed

00:01:13

Start

16:51:05

Slut

16:52:18

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

16:52:17

Slut

16:52:27

Paulo Rangel

Rolle : PPE

Varighed

00:01:19

Start

16:52:26

Slut

16:53:45

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

16:53:42

Slut

16:53:54

Maria-Manuel Leitão-Marques

Rolle : S&D

Varighed

00:01:12

Start

16:53:53

Slut

16:55:05

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

16:55:04

Slut

16:55:16

María Soraya Rodríguez Ramos

Rolle : Renew

Varighed

00:01:14

Start

16:55:15

Slut

16:56:29

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

16:56:28

Slut

16:56:37

Sandra Pereira

Rolle : The Left

Varighed

00:01:17

Start

16:56:35

Slut

16:57:52

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

16:57:48

Slut

16:57:57

Gabriel Mato

Rolle : PPE

Varighed

00:01:17

Start

16:57:50

Slut

16:59:07

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

16:59:05

Slut

16:59:17

Pernando Barrena Arza

Rolle : The Left

Varighed

00:01:17

Start

16:59:16

Slut

17:00:33

Nicola Beer

Rolle : Formand

Varighed

00:00:16

Start

17:00:32

Slut

17:00:48

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:05:47

Start

17:00:46

Slut

17:06:33

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

17:06:32

Slut

17:06:45

17:06 - 17:07

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:33

Start

17:06:45

Slut

17:07:18

17:07 - 17:43 75. og 76. samling i FN's Generalforsamling (forhandling)

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

17:07:18

Slut

17:07:39

María Soraya Rodríguez Ramos

Rolle : Ordfører

Varighed

00:06:16

Start

17:07:39

Slut

17:13:55

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

17:13:54

Slut

17:14:09

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:01:18

Start

17:14:09

Slut

17:15:27

Josep Borrell Fontelles

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:08:50

Start

17:14:09

Slut

17:22:59

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

17:22:57

Slut

17:23:14

Miriam Lexmann

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:31

Start

17:23:12

Slut

17:24:43

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

17:24:41

Slut

17:24:55

Isabel Santos

Rolle : for S&D-Gruppen

Varighed

00:01:24

Start

17:24:54

Slut

17:26:18

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

17:26:17

Slut

17:26:26

Engin Eroglu

Rolle : au nom du groupe Renew

Varighed

00:01:55

Start

17:26:26

Slut

17:28:21

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

17:28:20

Slut

17:28:37

Salima Yenbou

Rolle : for Grønne/EFA-Gruppen

Varighed

00:01:39

Start

17:28:36

Slut

17:30:15

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

17:30:14

Slut

17:30:27

Silvia Sardone

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:01:14

Start

17:30:26

Slut

17:31:40

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

17:31:39

Slut

17:31:50

Anna Fotyga

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:06

Start

17:31:49

Slut

17:32:55

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

17:32:54

Slut

17:33:03

Francisco José Millán Mon

Rolle : PPE

Varighed

00:01:11

Start

17:33:03

Slut

17:34:14

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

17:34:13

Slut

17:34:25

Udo Bullmann

Rolle : S&D

Varighed

00:01:07

Start

17:34:24

Slut

17:35:31

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:08

Start

17:35:25

Slut

17:35:33

Sunčana Glavak

Rolle : PPE

Varighed

00:01:21

Start

17:35:32

Slut

17:36:53

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

17:36:52

Slut

17:37:05

Evin Incir

Rolle : S&D

Varighed

00:01:16

Start

17:37:04

Slut

17:38:20

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

17:38:19

Slut

17:38:28

Javi López

Rolle : S&D

Varighed

00:01:17

Start

17:38:27

Slut

17:39:44

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

17:39:43

Slut

17:39:55

Jutta Urpilainen

Rolle : VPC/HR

Varighed

00:03:27

Start

17:39:54

Slut

17:43:21

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

17:43:20

Slut

17:43:30

17:43 - 18:41 Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde 2021-2027 – et globalt Europa

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:21

Start

17:43:38

Slut

17:43:59

Michael Gahler

Rolle : Ordfører

Varighed

00:06:13

Start

17:43:58

Slut

17:50:11

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:14

Start

17:50:11

Slut

17:50:25

Charles Goerens

Rolle : Ordfører

Varighed

00:04:32

Start

17:50:24

Slut

17:54:56

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:22

Start

17:54:55

Slut

17:55:17

Rasa Juknevičienė

Rolle : Ordfører

Varighed

00:04:35

Start

17:55:15

Slut

17:59:50

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

17:59:49

Slut

18:00:06

Jutta Urpilainen

Rolle : Kommissær

Varighed

00:06:17

Start

18:00:04

Slut

18:06:21

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:15

Start

18:06:20

Slut

18:06:35

György Hölvényi

Rolle : for EPP-Gruppen

Varighed

00:01:20

Start

18:06:34

Slut

18:07:54

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:13

Start

18:07:54

Slut

18:08:07

Pedro Marques

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:11

Start

18:08:06

Slut

18:09:17

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

18:09:17

Slut

18:09:27

Ilhan Kyuchyuk

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:19

Start

18:09:27

Slut

18:10:46

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

18:10:45

Slut

18:10:55

Ernest Urtasun

Rolle : På vegne af gruppen

Varighed

00:01:37

Start

18:10:54

Slut

18:12:31

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:09

Start

18:12:30

Slut

18:12:39

Maximilian Krah

Rolle : au nom du groupe ID

Varighed

00:01:32

Start

18:12:38

Slut

18:14:10

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

18:14:09

Slut

18:14:21

Beata Kempa

Rolle : for EKR-Gruppen

Varighed

00:01:23

Start

18:14:20

Slut

18:15:43

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:11

Start

18:30:29

Slut

18:30:40

Tonino Picula

Rolle : S&D

Varighed

00:01:11

Start

18:30:38

Slut

18:31:49

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

18:31:48

Slut

18:32:00

Bernhard Zimniok

Rolle : ID

Varighed

00:01:26

Start

18:31:57

Slut

18:33:23

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

18:33:21

Slut

18:33:31

Marc Tarabella

Rolle : S&D

Varighed

00:01:10

Start

18:33:30

Slut

18:34:40

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:10

Start

18:34:37

Slut

18:34:47

Maria Arena

Rolle : S&D

Varighed

00:03:50

Start

18:34:46

Slut

18:38:36

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:12

Start

18:38:35

Slut

18:38:47

Jutta Urpilainen

Rolle : Medlem af Kommissionen

Varighed

00:02:23

Start

18:38:44

Slut

18:41:07

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:06

Start

18:41:06

Slut

18:41:12

18:41 - 19:06 Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) 2021-2027 (forhandling)

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:18

Start

18:41:20

Slut

18:41:38

David Casa

Rolle : Ordfører

Varighed

00:06:21

Start

18:41:38

Slut

18:47:59

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:17

Start

18:47:59

Slut

18:48:16

Nicolas Schmit

Rolle : Medlem af Kommissionen

Varighed

00:07:29

Start

18:48:13

Slut

18:55:42

Dita Charanzová

Rolle : Formand

Varighed

00:00:19

Start

18:55:40

Slut