Slut på undtagelsen for slagterier fastlagt i forordning (EU) 2017/185

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000076/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Norbert Lins
for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

01-12-2020 O-000076/2020

EU-strategien for tilpasning til klimaændringer

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000075/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

25-11-2020 O-000075/2020

Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000074/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Sabine Verheyen
for Kultur- og Uddannelsesudvalget

20-11-2020 O-000074/2020

Betydningen af civilret i forbindelse med den økonomiske genopretning efter covid-19-pandemien

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000073/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Adrián Vázquez Lázara
for Retsudvalget

19-11-2020 O-000073/2020

Samordnede foranstaltninger og fælles protokoller på EU-plan vedrørende transport

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000072/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Pablo Arias Echeverría
for PPE-Gruppen

17-11-2020 O-000072/2020

Europæisk støtte til Pakistan og generelle handelspræferencer

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000071/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Dominique Bilde
for ID-Gruppen

16-11-2020 O-000071/2020

Revision af EU's handelspolitik

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000070/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Bernd Lange
for Udvalget om International Handel

11-11-2020 O-000070/2020

Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000069/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

29-10-2020 O-000069/2020

Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000068/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

29-10-2020 O-000068/2020

Gennemsigtighed i forhåndskøbsaftaler for covid-19-vacciner

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000067/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Nils Torvalds
for Renew-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Kateřina Konečná, Marc Botenga
for GUE/NGL-Gruppen

20-10-2020 O-000067/2020

Kontakt

Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Forespørgsler kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5% af Parlamentets medlemmer (36) til Rådet, Kommissionen eller næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Formandskonferencen afgør, om og i hvilken rækkefølge forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde.

Artikel 132, stk. 2-5, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.