Kontakt

Spørgetid til Kommissionen

Under hver mødeperiode kan der være spørgetid til Kommissionen i et tidsrum af op til 90 minutter om et eller flere konkrete horisontale temaer, som Formandskonferencen vedtager en måned forud for mødeperioden.

Formatet fungerer således:

  • Hver spørgetid har et specifikt horisontalt tema og er udelukkende baseret på catch-the-eye-proceduren, idet der skiftes mellem spørgsmål fra medlemmerne og svar fra kommissærerne (medlemmerne får ét minut til at formulere spørgsmålet, og kommissæren får to minutter til at svare).
  • Til spørgetiden indbydes kommissærer med et sagsområde, der er relevant for det valgte emne. Antallet af kommissærer er begrænset til to pr. mødeperiode (højst tre gange afhængigt af de valgte temaer).

Spørgetiden til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/den højtstående repræsentant og formanden for Eurogruppen

  • I henhold til retningslinjer, som fastsættes af Formandskonferencen, kan der berammes særskilt spørgetid med spørgsmål til Rådet, Kommissionens formand, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og med formanden for Eurogruppen.