Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 - Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023


Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023


Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023


Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Αναζήτηση

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 - Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 - Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

Στρασβούργο

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 - Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Βρυξέλλες

Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 - Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

Στρασβούργο

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εξέλιξη της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας

 • 1 - Σχέδιο ημερήσιας διάταξης

  Περίπου ένα μήνα πριν από την περίοδο συνόδου

 • 2 - Τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης

  Την Πέμπτη πριν από την περίοδο συνόδου

 • 3 - Ημερήσια διάταξη

  Την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου

 • 4 - Καθημερινή ημερήσια διάταξη

  Από τη δεύτερη ημέρα της περιόδου συνόδου