Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Ρόλος :

Διάρκεια

00:00:11

Έναρξη

08:31:04

Λήξη

08:31:15

08:31 - 08:31 Έναρξη της συνεδρίασης