Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

09:00 - 09:00

Ewa Kopacz

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:09

Έναρξη

09:00:32

Λήξη

09:00:41

09:00 - 09:00 Έναρξη της συνεδρίασης