Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:17

Έναρξη

09:01:16

Λήξη

09:01:33

09:01 - 09:02 Έναρξη της συνεδρίασης

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:04

Έναρξη

09:01:26

Λήξη

09:02:30

09:02 - 09:03 Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:01:11

Έναρξη

09:02:15

Λήξη

09:03:26

09:03 - 09:09 Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:06:49

Έναρξη

09:03:10

Λήξη

09:09:59

09:09 - 09:30 Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης στην Ουγγαρία και ο αντίκτυπός της στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:24

Έναρξη

09:09:34

Λήξη

09:09:58

Nikolina Brnjac

Ρόλος : Présidente en exercice du Conseil

Διάρκεια

00:03:58

Έναρξη

09:09:55

Λήξη

09:13:53

Rainer Wieland

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:13

Έναρξη

09:13:47

Λήξη

09:14:00

Věra Jourová

Ρόλος : Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Διάρκεια

00:07:37

Έναρξη

09:13:56

Λήξη

09:21:33