Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

09:09 - 09:10

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:41

Έναρξη

09:09:35

Λήξη

09:10:16

09:10 - 09:10 Έναρξη της συνεδρίασης

Pedro Silva Pereira

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:16

Έναρξη

09:10:16

Λήξη

09:10:32

09:10 - 09:22 Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας