Οπτικοακουστικό υλικό ανά συζήτηση

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

17:00 - 17:00

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:04

Έναρξη

17:00:11

Λήξη

17:00:15

17:00 - 17:00 Επανάληψη της συνόδου

David Maria Sassoli

Ρόλος : Πρόεδρος

Διάρκεια

00:00:15

Έναρξη

17:00:15

Λήξη

17:00:30

17:00 - 17:01 Έναρξη της συνεδρίασης