Αναζήτηση πλήρων πρακτικών

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 - Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Στρασβούργο

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 - Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Βρυξέλλες

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Βρυξέλλες

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 - Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Βρυξέλλες

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 - Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Βρυξέλλες

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 - Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Βρυξέλλες

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Συζητήσεις και βίντεο

Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων (CRE) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας (άρθρο 204 του Κανονισμού) και περιέχουν, στην πρωτότυπο γλώσσα, τις αγορεύσεις που έγιναν στην ολομέλεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.