Ζωντανά

από 16 έως 19 Ιουλίου 2024 / / Στρασβούργο

Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 - Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Στρασβούργο

Τρίτη 16 Ιουλίου 2024


Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024


Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024


Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024


Οπτικοακουστικό υλικό ανά ομιλητή

Αναζήτηση πλήρων πρακτικών

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Συζητήσεις και βίντεο

Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων (CRE) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας (άρθρο 204 του Κανονισμού) και περιέχουν, στην πρωτότυπο γλώσσα, τις αγορεύσεις που έγιναν στην ολομέλεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.