Αναζήτηση πλήρων πρακτικών

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 - Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 - Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Βρυξέλλες

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 - Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 - Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 - Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

Στρασβούργο

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023

Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Συζητήσεις και βίντεο

Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων (CRE) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας (άρθρο 204 του Κανονισμού) και περιέχουν, στην πρωτότυπο γλώσσα, τις αγορεύσεις που έγιναν στην ολομέλεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.