ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

13-01-2020

17:00

Στρασβούργο : LOW - LOWHEM

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

14-01-2020

09:00

Στρασβούργο : LOW - LOWHEM

14-01-2020

15:00

Στρασβούργο : LOW - LOWHEM

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

15-01-2020

09:00

Στρασβούργο : LOW - LOWHEM

15-01-2020

15:00

Στρασβούργο : LOW - LOWHEM

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

16-01-2020

09:00

Στρασβούργο : LOW - LOWHEM

16-01-2020

15:00

Στρασβούργο : LOW - LOWHEM

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

29-01-2020

15:00

Βρυξέλλες : PHS - PHSHEM

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

30-01-2020

09:00

Βρυξέλλες : PHS - PHSHEM

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

Όλα τα ημερολόγια

Ετήσιο χρονοδιάγραμμα

ο ετήσιο χρονοδιάγραμμα εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζεται κάθε χρόνο από το Κοινοβούλιο με βάση πρόταση της Διάσκεψης των προέδρων.
Διαιρείται σε συνόδους και συνεδριάσεις, και προβλέπει:

  • 12 τετραήμερες περιόδους συνόδου στο Στρασβούργο και έξι επιπλέον διήμερες περιόδους συνόδου στις Βρυξέλλες,
  • δύο εβδομάδες το μήνα για τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών,
  • μία εβδομάδα το μήνα για τις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων
  • και τέσσερις εβδομάδες το χρόνο αφιερωμένες αποκλειστικά στην εργασία και την παρουσία των βουλευτών του ΕΚ στην εκλογική τους περιφέρεια.