Αναζήτηση

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 - Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 Στρασβούργο

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 - Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 Βρυξέλλες

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 - Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 Στρασβούργο

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 - Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 Βρυξέλλες

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 Βρυξέλλες

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 - Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 Βρυξέλλες

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.