Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Στρασβούργο

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019


Τρίτη 16 Ιουλίου 2019


Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019


Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.