Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 - Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Στρασβούργο

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021


Τρίτη 8 Ιουνίου 2021


Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021


Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Πρακτικά

Τα Συνοπτικά Πρακτικά (ΣΠ) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας και περιέχουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τα ονόματα των αγορητών (άρθρο 202 του Κανονισμού). Τα ΣΠ κάθε συνεδρίασης εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο κατά την επόμενη συνεδρίαση.