Επικοινωνία

Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή μπορεί να διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου, διαρκεί έως 90 λεπτά και αφορά ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα οριζόντια θέματα τα οποία καθορίζονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων ένα μήνα πριν από την περίοδο συνόδου:

Έχει την εξής μορφή:

  • Κάθε ώρα των ερωτήσεων έχει ένα συγκεκριμένο οριζόντιο θέμα και βασίζεται αποκλειστικά στη διαδικασία έκτακτων παρεμβάσεων («catch-the-eye»), κατά την οποία υπάρχει εναλλαγή μεταξύ ερωτήσεων των βουλευτών και απαντήσεων των Επιτρόπων (οι βουλευτές έχουν στη διάθεσή τους ένα λεπτό για να διατυπώσουν την ερώτηση και ο Επίτροπος έχει στη διάθεσή του δύο λεπτά για να απαντήσει).
  • Στην ώρα των ερωτήσεων καλούνται οι Επίτροποι με χαρτοφυλάκιο σχετικό με το επιλεγμένο θέμα. Ο αριθμός των Επιτρόπων περιορίζεται σε δύο ανά περίοδο συνόδου (κατ’ ανώτατο όριο τρεις ανάλογα με τα επιλεγμένα θέματα).

Ώρα των ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας

  • Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.