Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Water as an ingredient under the ‘primary ingredient regulation’

Priority question for written answer P-006527/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

01-12-2020 P-006527/2020

  Timeline for appointing a new SME envoy

Priority question for written answer P-006516/2020
to the Commission
Rule 138
Jens Gieseke (PPE), Henna Virkkunen (PPE)

01-12-2020 P-006516/2020

  5G technology network and energy consumption – has the Commission prepared a comprehensive cost-benefit analysis before the new technology is introduced?

Priority question for written answer P-006513/2020
to the Commission
Rule 138
Ivan Vilibor Sinčić (NI)

30-11-2020 P-006513/2020

  Follow-up to Written Question E-004222/2020 on privacy and data protection implications of the Google-Fitbit merger

Priority question for written answer P-006509/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

30-11-2020 P-006509/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Customs controls in Europe after Brexit

Priority question for written answer P-006490/2020
to the Commission
Rule 138
Svenja Hahn (Renew)

27-11-2020 P-006490/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  Termination of the Commission’s catering tender on the grounds of ‘force majeure’

Priority question for written answer P-006482/2020
to the Commission
Rule 138
Isabel García Muñoz (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D)

27-11-2020 P-006482/2020

Kρατική ενίσχυση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην AEGEAN χωρίς το κράτος να καθίσταται βασικός μέτοχος

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-006474/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Authorisation for Russian vaccine in Hungary

Priority question for written answer P-006469/2020
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

26-11-2020 P-006469/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».