Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Recycling of RES technical components following the example of photovoltaic modules

Priority question for written answer P-006379/2020
to the Commission
Rule 138
Bogdan Rzońca (ECR)

23-11-2020 P-006379/2020

  Changes to the new EU rules on non-performing loans following the impact of the COVID-19 pandemic on the economy

Priority question for written answer P-006362/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR), Carlo Fidanza (ECR)

23-11-2020 P-006362/2020

  Pfizer patent for COVID-19 vaccine

Priority question for written answer P-006357/2020
to the Commission
Rule 138
Mohammed Chahim (S&D)

20-11-2020 P-006357/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

  Hydropower in the EU

Priority question for written answer P-006340/2020
to the Commission
Rule 138
Nils Torvalds (Renew)

20-11-2020 P-006340/2020

  Assessment of the German National Energy and Climate Plan (NECP) as regards promoting self-consumption and renewable energy communities

Priority question for written answer P-006328/2020
to the Commission
Rule 138
Tiemo Wölken (S&D)

19-11-2020 P-006328/2020

  Multiannual financial framework and assistance package threatened by Polish Government veto

Priority question for written answer P-006322/2020
to the Commission
Rule 138
Marek Belka (S&D)

19-11-2020 P-006322/2020

  The lack of compliance of shipowners with EU legislation regarding their obligation to pay the social security contributions of seafarers from the EU

Priority question for written answer P-006308/2020
to the Commission
Rule 138
Nicolae Ştefănuță (Renew)

19-11-2020 P-006308/2020

  Production of pandemic plans and updating thereof

Priority question for written answer P-006301/2020
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

18-11-2020 P-006301/2020

  Assistance from Just Transition Platform in drawing up territorial plans for Taranto and Sulcis

Priority question for written answer P-006268/2020
to the Commission
Rule 138
Paolo Borchia (ID)

18-11-2020 P-006268/2020

Επικοινωνία

Γραπτές ερωτήσεις

  • Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης μπορεί να θέσει βουλευτής, πολιτική ομάδα ή κοινοβουλευτική επιτροπή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.
  • Στις ερωτήσεις χωρίς προτεραιότητα πρέπει να δίνεται απάντηση εντός έξι εβδομάδων από την κοινοποίησή τους στο αντίστοιχο θεσμικό όργανο·
  • Η προθεσμία απάντησης σε ερώτηση προτεραιότητας είναι τρεις εβδομάδες από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο. Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις που θέτει ως «ερώτηση προτεραιότητας».