Αναζήτηση

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 - Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Στρασβούργο

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Στρασβούργο

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 - Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Στρασβούργο

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 - Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Βρυξέλλες

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 - Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Στρασβούργο

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 - Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Βρυξέλλες

Συνέχεια στα εξεταζόμενα σημεία

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.