Ζωντανά

από 19 έως 23 Οκτωβρίου 2020 / / Βρυξέλλες

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020


Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020


Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020


Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020


Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Συνέχεια στα εξεταζόμενα σημεία

Αναζήτηση

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Εγκεκριμένα κείμενα

Οι προτάσεις ψηφίσματος και εκθέσεις που κατατίθενται από τους βουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλονται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, με ή χωρίς συζήτηση. Εφόσον ψηφιστούν, τα τελικά κείμενα, όπως εγκρίθηκαν, δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και όργανα.