Multimeediavalik arutelu järgi

Esmaspäev, 9. märts 2020

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:23

Algus

17:06:25

Lõpp

17:06:48

17:06 - 17:07 Istungjärgu jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:49

Algus

17:06:40

Lõpp

17:07:29

17:07 - 17:08 Osaistungjärgu avamine

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:47

Algus

17:07:17

Lõpp

17:08:04

17:07 - 17:08 Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:26

Algus

17:07:52

Lõpp

17:08:18

17:08 - 17:08 Parlamendi koosseis (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:59

Algus

17:08:10

Lõpp

17:09:09

17:09 - 17:09 Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:36

Algus

17:08:55

Lõpp

17:09:31

17:09 - 17:10 Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:54

Algus

17:09:21

Lõpp

17:10:15

17:10 - 17:10 Tööplaan

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:06:19

Algus

17:10:02

Lõpp

17:16:21

17:16 - 17:16 Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:40

Algus

17:15:56

Lõpp

17:16:36

17:16 - 17:16 Istungi lõpp

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:11

Algus

17:16:25

Lõpp

17:16:36

17:16 - 17:16 Istungjärgu lõpp

David Maria Sassoli

Roll : Presidente

Kestus

00:00:11

Algus

17:16:30

Lõpp

17:16:41

Õigusalane teave

Eelarutelud

Kõnede tekstid avaldatakse alles pärast seda, kui töö stenogrammiga on vastava teenistuse poolt lõpetatud. Korralduslikel põhjustel ei vasta nende avaldamise järjekord alati istungi sõnavõttude järjekorrale.