Multimeediavalik arutelu järgi

Neljapäev, 26. märts 2020

10:00 - 10:01

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:01:01

Algus

10:00:04

Lõpp

10:01:05

10:00 - 10:01 Istungjärgu jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:11

Algus

10:00:51

Lõpp

10:01:02

10:00 - 10:01 Osaistungjärgu avamine

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:19

Algus

10:00:56

Lõpp

10:01:15

10:01 - 10:01 Eelmise istungi protokolli kinnitamine

10:01 - 10:03 Osaistungjärkude ajakava

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:01:57

Algus

10:01:24

Lõpp

10:03:21

10:03 - 10:03 Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:43

Algus

10:02:56

Lõpp

10:03:39

10:03 - 10:03 Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:35

Algus

10:03:28

Lõpp

10:04:03

10:03 - 10:04 Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:29

Algus

10:03:53

Lõpp

10:04:22

10:04 - 10:04 Tööplaan (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:41

Algus

10:04:13

Lõpp

10:04:54

10:04 - 10:10 Hääletus kiireloomulise arutelu korraldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:06:26

Algus

10:04:43

Lõpp

10:11:09

10:29 - 10:33

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:04:46

Algus

10:29:11

Lõpp

10:33:57

10:33 - 10:33 Istungi jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:18

Algus

10:33:32

Lõpp

10:33:50

10:33 - 10:37 Presidentuuri avaldus

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:04:12

Algus

10:33:43

Lõpp

10:37:55

10:37 - 12:43 Euroopa kooskõlastatud reageering COVID-19 puhangule (arutelu)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:54

Algus

10:37:30

Lõpp

10:38:24

Ursula von der Leyen

Roll : komisjoni president

Kestus

00:19:48

Algus

10:38:16

Lõpp

10:58:04

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:01:05

Algus

10:57:55

Lõpp

10:59:00

Esteban González Pons

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:05:23

Algus

10:58:48

Lõpp

11:04:11

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:15

Algus

11:04:02

Lõpp

11:04:17

Javier Moreno Sánchez

Roll : fraktsiooni S&D nimel

Kestus

00:04:58

Algus

11:04:09

Lõpp

11:09:07

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:18

Algus

11:08:41

Lõpp

11:08:59

Dominique Riquet

Roll : au nom du groupe Renew

Kestus

00:02:40

Algus

11:08:50

Lõpp

11:11:30

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:16

Algus

11:11:02

Lõpp

11:11:18

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ID

Kestus

00:04:01

Algus

11:11:06

Lõpp

11:15:07

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:23

Algus

11:14:41

Lõpp

11:15:04

Ska Keller

Roll : fraktsiooni Rohelised/EVF nimel

Kestus

00:07:22

Algus

11:14:52

Lõpp

11:22:14

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:17

Algus

11:21:48

Lõpp

11:22:05

Derk Jan Eppink

Roll : Fraktsiooni nimel

Kestus

00:02:13

Algus

11:22:03

Lõpp

11:24:16

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:12

Algus

11:24:10

Lõpp

11:24:22

Manon Aubry

Roll : fraktsiooni GUE/NGL nimel

Kestus

00:04:30

Algus

11:24:15

Lõpp

11:28:45

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:25

Algus

11:28:19

Lõpp

11:28:44

Esther de Lange

Roll : PPE

Kestus

00:04:05

Algus

11:28:39

Lõpp

11:32:44

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:24

Algus

11:32:34

Lõpp

11:32:58

Brando Benifei

Roll : S&D

Kestus

00:04:51

Algus

11:32:49

Lõpp

11:37:40

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:12

Algus

11:37:14

Lõpp

11:37:26

Frédérique Ries

Roll : Renew

Kestus

00:03:28

Algus

11:37:19

Lõpp

11:40:47

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:16

Algus

11:40:21

Lõpp

11:40:37

Marco Campomenosi

Roll : ID

Kestus

00:03:49

Algus

11:40:29

Lõpp

11:44:18

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:12

Algus

11:43:50

Lõpp

11:44:02

Angel Dzhambazki

Roll : ECR

Kestus

00:03:12

Algus

11:43:54

Lõpp

11:47:06

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:12

Algus

11:46:40

Lõpp

11:46:52

Marc Botenga

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:41

Algus

11:46:44

Lõpp

11:48:25

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:18

Algus

11:47:59

Lõpp

11:48:17

Siegfried Mureşan

Roll : PPE

Kestus

00:03:30

Algus

11:48:14

Lõpp

11:51:44

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:21

Algus

11:51:38

Lõpp

11:51:59

Pedro Marques

Roll : S&D

Kestus

00:03:34

Algus

11:51:51

Lõpp

11:55:25

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:13

Algus

11:54:59

Lõpp

11:55:12

Dragoș Pîslaru

Roll : Renew

Kestus

00:03:03

Algus

11:55:04

Lõpp

11:58:07

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:15

Algus

11:57:40

Lõpp

11:57:55

Laura Huhtasaari

Roll : ID

Kestus

00:02:49

Algus

11:57:47

Lõpp

12:00:36

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:11

Algus

12:00:11

Lõpp

12:00:22

Johan Van Overtveldt

Roll : ECR

Kestus

00:02:41

Algus

12:00:15

Lõpp

12:02:56

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:13

Algus

12:02:30

Lõpp

12:02:43

Mick Wallace

Roll : GUE/NGL

Kestus

00:01:35

Algus

12:02:40

Lõpp

12:04:15

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:16

Algus

12:04:09

Lõpp

12:04:25

Daniel Caspary

Roll : PPE

Kestus

00:02:38

Algus

12:04:17

Lõpp

12:06:55

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:15

Algus

12:06:28

Lõpp

12:06:43

Tonino Picula

Roll : S&D

Kestus

00:03:37

Algus

12:06:35

Lõpp

12:10:12

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:17

Algus

12:09:46

Lõpp

12:10:03

Sophia in 't Veld

Roll : Renew

Kestus

00:02:34

Algus

12:09:53

Lõpp

12:12:27

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:14

Algus

12:12:01

Lõpp

12:12:15

Maximilian Krah

Roll : ID

Kestus

00:02:53

Algus

12:12:07

Lõpp

12:15:00

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:11

Algus

12:14:32

Lõpp

12:14:43

Helmut Geuking

Roll : ECR

Kestus

00:02:41

Algus

12:14:36

Lõpp

12:17:17

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:10

Algus

12:16:51

Lõpp

12:17:01

Herbert Dorfmann

Roll : PPE

Kestus

00:02:42

Algus

12:16:54

Lõpp

12:19:36

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:12

Algus

12:19:10

Lõpp

12:19:22

Alessandra Moretti

Roll : S&D

Kestus

00:03:47

Algus

12:19:15

Lõpp

12:23:02

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:14

Algus

12:22:37

Lõpp

12:22:51

Jordi Cañas

Roll : Renew

Kestus

00:04:04

Algus

12:22:43

Lõpp

12:26:47

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:16

Algus

12:26:21

Lõpp

12:26:37

Jessica Stegrud

Roll : ECR

Kestus

00:01:46

Algus

12:26:27

Lõpp

12:28:13

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:11

Algus

12:27:47

Lõpp

12:27:58

Andreas Schwab

Roll : PPE

Kestus

00:02:19

Algus

12:27:52

Lõpp

12:30:11

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:14

Algus

12:29:45

Lõpp

12:29:59

Jan-Christoph Oetjen

Roll : Renew

Kestus

00:02:31

Algus

12:29:52

Lõpp

12:32:23

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:21

Algus

12:31:57

Lõpp

12:32:18

Maroš Šefčovič

Roll : komisjoni asepresident

Kestus

00:11:14

Algus

12:32:09

Lõpp

12:43:23

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:19

Algus

12:43:16

Lõpp

12:43:35

12:43 - 12:48 Teadaanne kiireloomulise menetluse taotluste hääletuse tulemuste kohta (kodukorra artikkel 163)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:04:49

Algus

12:43:40

Lõpp

12:48:29

17:33 - 17:33 Istungi jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:29

Algus

17:33:00

Lõpp

17:33:29

17:33 - 17:37 Muudatusettepanekute hääletus

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:01:06

Algus

17:33:20

Lõpp

17:34:26

Maximilian Krah

Roll : ID

Kestus

00:01:58

Algus

17:34:10

Lõpp

17:36:08

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:02:02

Algus

17:35:41

Lõpp

17:37:43

20:08 - 20:08 Istungi jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:13

Algus

20:08:29

Lõpp

20:08:42

20:08 - 20:08 Teadaanne muudatusettepanekute hääletuse tulemuste kohta

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:01:26

Algus

20:08:37

Lõpp

20:10:03

20:09 - 20:10 Lõpphääletus

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:45

Algus

20:09:43

Lõpp

20:10:28

22:32 - 22:33 Istungi jätkamine

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:20

Algus

22:32:44

Lõpp

22:33:04

22:33 - 22:35 Teadaanne lõpphääletuse tulemuste kohta

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:02:29

Algus

22:32:56

Lõpp

22:35:25

22:35 - 22:35 Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:58

Algus

22:35:01

Lõpp

22:35:59

22:35 - 22:36 Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:15

Algus

22:35:46

Lõpp

22:36:01

22:35 - 22:36 Istungi lõpp

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:09

Algus

22:35:56

Lõpp

22:36:05

22:36 - 22:36 Istungjärgu vaheaeg

David Maria Sassoli

Roll : president

Kestus

00:00:08

Algus

22:36:11

Lõpp

22:36:19

Õigusalane teave

Eelarutelud

Kõnede tekstid avaldatakse alles pärast seda, kui töö stenogrammiga on vastava teenistuse poolt lõpetatud. Korralduslikel põhjustel ei vasta nende avaldamise järjekord alati istungi sõnavõttude järjekorrale.