Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Green transition and ‘Superbonus 110 %’

Priority question for written answer P-001794/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI)

13-05-2022 P-001794/2022

  Brexit Adjustment Reserve funding for ports and harbours in Ireland

Question for written answer E-001793/2022
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

13-05-2022 E-001793/2022

  Rising costs and shortages of food

Question for written answer E-001792/2022
to the Commission
Rule 138
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

13-05-2022 E-001792/2022

  Taxis and chauffeur-driven private hire vehicles: clarification on the notice on local passenger transport-on-demand

Priority question for written answer P-001783/2022
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

12-05-2022 P-001783/2022

  Investment in the development of the EU’s external border regions to respond to the new situation

Priority question for written answer P-001776/2022
to the Commission
Rule 138
Eero Heinäluoma (S&D)

12-05-2022 P-001776/2022

  Commission action to protect consumers so as to ensure they are not misled by the increasingly ubiquitous Nutri-Score labelling system

Priority question for written answer P-001773/2022
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Jurgiel (ECR)

12-05-2022 P-001773/2022

  Guarantees as to Ukraine's ability to repay EU loans

Priority question for written answer P-001771/2022
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

12-05-2022 P-001771/2022

  Food labelling

Priority question for written answer P-001746/2022
to the Commission
Rule 138
Daniel Caspary (PPE)

11-05-2022 P-001746/2022

  Engagement of the EU in the negotiations for an international treaty against corporate abuse at the UN

Priority question for written answer P-001738/2022
to the Commission
Rule 138
Manon Aubry (The Left)

11-05-2022 P-001738/2022

ELi vastus Venemaa agressioonile Ukraina vastu põllumajanduse ja toiduainete tootmise kontekstis

Kirjalikult vastatav prioriteetne küsimus P-001727/2022
komisjonile
Kodukorra artikkel 138
Urmas Paet (Renew)

10-05-2022 P-001727/2022

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 136)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 137)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 138)

Isikuandmete kaitse põhimõtted