Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

Metsade olukord ELis

Suuliselt vastatav küsimus O-000027/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Herbert Dorfmann, Peter Liese
fraktsiooni PPE nimel

09-09-2019 O-000027/2019

Taimede ja olemuselt bioloogiliste protsesside patentsuse kohta

Suuliselt vastatav küsimus O-000026/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Norbert Lins
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

09-09-2019 O-000026/2019

Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel

Suuliselt vastatav küsimus O-000025/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Juan Fernando López Aguilar
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

09-09-2019 O-000025/2019

Otsingu- ja päästetegevus Vahemerel

Suuliselt vastatav küsimus O-000024/2019
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Juan Fernando López Aguilar
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

09-09-2019 O-000024/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

  Operation Sophia

Question for written answer P-002656/2019
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

05-09-2019 P-002656/2019

Kontakt

Parlamendi küsimused

Parlamendi küsimused on Euroopa Parlamendi liikmete poolt teistele ELi institutsioonidele ja asutustele esitatud küsimused. Need annavad parlamendile vahetu võimaluse teostada teiste ELi institutsioonide ja asutuste üle parlamentaarset kontrolli.
Parlamendi küsimusi on kolme liiki:

  • suuliselt vastatavad küsimused, mida käsitletakse parlamendi istungitel ja mis on kantud päevakorda; arutelu lõpul võidakse vastu võtta resolutsioon (kodukorra artikkel 136)
  • infotunni küsimused, mis esitatakse täiskogu istungjärgul selleks ette nähtud ajal (kodukorra artikkel 137)
  • kirjalikult vastatavad küsimused, mille esitamisel palutakse kirjalikku vastust (kodukorra artikkel 138)