Kontakt

Infotund Euroopa Komisjoniga

Igal osaistungjärgul võib pidada Euroopa Komisjoni osavõtul kuni üheksakümne minuti pikkuse infotunni ühel või mitmel kindlal horisontaalsel teemal, mille määrab kindlaks esimeeste konverents üks kuu enne osaistungjärku.

Infotunni kord on järgmine:

  • igal infotunnil on kindel horisontaalne teema, see põhineb üksnes eelneva registreerimiseta sõnavõttudel ning parlamendiliikmete esitatud küsimused vahelduvad volinike vastustega (parlamendiliikmele antakse aega üks minut küsimuse esitamiseks ja volinikule kaks minutit vastamiseks);
  • infotunnile kutsutakse volinikud, kelle vastutusala on seotud valitud teemaga. Osaistungjärgule kutsutakse kuni kaks volinikku (sõltuvalt valitud teemadest võib kutsuda kuni kolm volinikku).

Eraldi infotund nõukoguga, Euroopa Komisjoni presidendiga, Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega

  • Kooskõlas esimeeste konverentsi suunistega võib korraldada eraldi infotunni nõukoguga, Euroopa Komisjoni presidendiga, Euroopa Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ning eurorühma esimehega.