Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  European Disability Card

Priority question for written answer P-000213/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

15-01-2021 P-000213/2021

  Purchase of COVID-19 vaccines by Member States without a joint purchasing agreement

Priority question for written answer P-000210/2021
to the Commission
Rule 138
Andrzej Halicki (PPE)

14-01-2021 P-000210/2021

  Compensation for manufacturers of COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000192/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

14-01-2021 P-000192/2021

  Quota exchanges 

Priority question for written answer P-000191/2021
to the Commission
Rule 138
Nicolás González Casares (S&D)

14-01-2021 P-000191/2021

  Danube river system contribution to fish migration restoration targets

Priority question for written answer P-000187/2021
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

13-01-2021 P-000187/2021

  Purchase of Covid-19 vaccine

Priority question for written answer P-000179/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

13-01-2021 P-000179/2021

  Stakeholder consultations for national plans in the Recovery and Resilience Facility

Priority question for written answer P-000175/2021
to the Commission
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

13-01-2021 P-000175/2021

  A new strategy for European SMEs

Priority question for written answer P-000147/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

13-01-2021 P-000147/2021

  Humanitarian situation in Lipa camp

Priority question for written answer P-000144/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

12-01-2021 P-000144/2021

  Protection of designation of origin of Macedonian products

Priority question for written answer P-000143/2021
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

12-01-2021 P-000143/2021

Kontakt

Kirjalikud küsimused

  • Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.
  • Mitteprioriteetsele küsimusele tuleb vastata kuue nädala jooksul alates selle teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile.
  • Prioriteetsele küsimusele vastamise tähtaeg on kolm nädalat alates küsimuse teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile. Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib igal kuul prioriteetseks tunnistada ühe oma küsimuse.