Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  Rooks

Priority question for written answer P-005316/2021
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE)

30-11-2021 P-005316/2021

  Optimising Romania’s National Recovery and Resilience Plan

Priority question for written answer P-005306/2021
to the Commission
Rule 138
Victor Negrescu (S&D)

29-11-2021 P-005306/2021

  Validity of the digital COVID certificate and booster shots

Priority question for written answer P-005300/2021
to the Commission
Rule 138
István Ujhelyi (S&D)

27-11-2021 P-005300/2021

  Identifying the role of women in fishing

Question for written answer E-005294/2021
to the Commission
Rule 138
Predrag Fred Matić (S&D)

26-11-2021 E-005294/2021

  Enhanced ‘green pass’: a coercive, discriminatory and segregative measure by the Italian Government

Priority question for written answer P-005291/2021
to the Commission
Rule 138
Sergio Berlato (ECR)

25-11-2021 P-005291/2021

  Proportionality in the markets in crypto‑asset regulation for B2B crypto‑asset service providers

Priority question for written answer P-005289/2021
to the Commission
Rule 138
Eva Kaili (S&D)

25-11-2021 P-005289/2021

  CAP strategic planning delays

Priority question for written answer P-005277/2021
to the Commission
Rule 138
Tom Vandenkendelaere (PPE)

25-11-2021 P-005277/2021

  Authorisation of medicines by the Commission

Question for written answer E-005288/2021
to the Commission
Rule 138
Frances Fitzgerald (PPE)

25-11-2021 E-005288/2021

  Comments by Turkey’s Vice-President, Fuat Oktay, criticising Greek police forces and the European Union: urgent action needed by the Commission

Question for written answer E-005285/2021
to the Commission
Rule 138
Gianantonio Da Re (ID)

25-11-2021 E-005285/2021

  Application of Article 7 TEU procedure against Germany – supplementary question

Question for written answer E-005284/2021
to the Commission
Rule 138
Witold Jan Waszczykowski (ECR)

25-11-2021 E-005284/2021

Kontakt

Kirjalikud küsimused

  • Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.
  • Mitteprioriteetsele küsimusele tuleb vastata kuue nädala jooksul alates selle teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile.
  • Prioriteetsele küsimusele vastamise tähtaeg on kolm nädalat alates küsimuse teatavaks tegemisest asjaomasele institutsioonile. Iga parlamendiliige, fraktsioon ja parlamendikomisjon võib igal kuul prioriteetseks tunnistada ühe oma küsimuse.

Isikuandmete kaitse põhimõtted