Multimediakohteet/keskustelu

Maanantai 9. maaliskuuta 2020

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:23

Alku

17:06:25

Loppu

17:06:48

17:06 - 17:07 Istuntokauden uudelleen avaaminen

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:49

Alku

17:06:40

Loppu

17:07:29

17:07 - 17:08 Istunnon avaaminen

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:47

Alku

17:07:17

Loppu

17:08:04

17:07 - 17:08 Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:26

Alku

17:07:52

Loppu

17:08:18

17:08 - 17:08 Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:59

Alku

17:08:10

Loppu

17:09:09

17:09 - 17:09 Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:36

Alku

17:08:55

Loppu

17:09:31

17:09 - 17:10 Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:54

Alku

17:09:21

Loppu

17:10:15

17:10 - 17:10 Käsittelyjärjestys

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:06:19

Alku

17:10:02

Loppu

17:16:21

17:16 - 17:16 Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:40

Alku

17:15:56

Loppu

17:16:36

17:16 - 17:16 Istunnon päättäminen

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:11

Alku

17:16:25

Loppu

17:16:36

17:16 - 17:16 Vuosittaisen istuntokauden päättäminen

David Maria Sassoli

Rooli : Puhemies

Kesto

00:00:11

Alku

17:16:30

Loppu

17:16:41

Oikeudellinen huomautus

Aiemmat keskustelut

Keskustelujen tekstit julkaistaan vasta sanatarkoista istuntoasiakirjoista vastaavan yksikön käsiteltyä ne. Käytännön syistä tekstejä ei välttämättä julkaista samassa järjestyksessä kuin puheet pidettiin täysistunnossa.