Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Disqualification of sole proprietorships

Priority question for written answer P-001269/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

04-03-2021 P-001269/2021

  Hazardous substance classification of synthetic amorphous silica (SAS)

Priority question for written answer P-001236/2021
to the Commission
Rule 138
Dennis Radtke (PPE)

03-03-2021 P-001236/2021

Siviilioikeuden merkitys talouden elpymisessä covid-19-pandemian jälkeen

Suullisesti vastattava kysymys O-000016/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Adrián Vázquez Lázara
oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

03-03-2021 O-000016/2021

Kumppanuusperiaatteen noudattaminen kansallisissa elpymis- ja palautumissuunnitelmissa ja varainkäytön hyvän hallintotavan varmistaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000015/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Katalin Cseh
Renew-ryhmän puolesta

03-03-2021 O-000015/2021

  Outbreak of equine herpes

Priority question for written answer P-001223/2021
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

02-03-2021 P-001223/2021

  The Single Entry Point

Priority question for written answer P-001221/2021
to the Commission
Rule 138
Gheorghe-Vlad Nistor (PPE)

02-03-2021 P-001221/2021

  Hentong’s compliance with EU sanctions and its participation in the EU market

Priority question for written answer P-001213/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

02-03-2021 P-001213/2021

  Negotiations between the Commission and AstraZeneca on vaccine supply

Priority question for written answer P-001204/2021
to the Commission
Rule 138
Peter Lundgren (ECR)

02-03-2021 P-001204/2021

Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävän EU:n erityislähettilään nimittäminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000014/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Jan Olbrycht, György Hölvényi, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Miriam Lexmann
PPE-ryhmän puolesta

02-03-2021 O-000014/2021

  Exchange of waste with non-OECD countries – change of code B3010 to B3011

Priority question for written answer P-001192/2021
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski (PPE)

01-03-2021 P-001192/2021

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)

Tietosuojaseloste