Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Ilmasto- ja ympäristökriisi

Suullisesti vastattava kysymys O-000038/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Nils Torvalds
Renew-ryhmän puolesta

20-11-2019 O-000038/2019

0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot

Suullisesti vastattava kysymys O-000037/2019/rev.1
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
PPE-ryhmän puolesta

20-11-2019 O-000037/2019

Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000036/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Tomas Tobé
kehitysvaliokunnan puolesta

13-11-2019 O-000036/2019

Meneillään olevat neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta

Suullisesti vastattava kysymys O-000035/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Tomas Tobé
kehitysvaliokunnan puolesta

13-11-2019 O-000035/2019

  Roadblock on the AP-7 at La Junquera border crossing

Priority question for written answer P-003765/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat

11-11-2019 P-003765/2019

  Notification procedure regarding legislation on glyphosate in Austria

Priority question for written answer P-003747/2019
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber

08-11-2019 P-003747/2019

  Prospects for the Malta agreement

Priority question for written answer P-003745/2019
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone

08-11-2019 P-003745/2019

  Situation in the Moria refugee camp on Lesvos

Priority question for written answer P-003742/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont

08-11-2019 P-003742/2019

  Facts, ideology and consequences of a treaty on the functioning of the European Union with regard to the gender pay gap

Priority question for written answer P-003684/2019
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

07-11-2019 P-003684/2019

  Measures to address the crisis in the peach production sector caused by the increase in US tariffs

Priority question for written answer P-003675/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

06-11-2019 P-003675/2019

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)