Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Reimbursement of passengers by airlines on account of the COVID-19 pandemic

Priority question for written answer P-003671/2021
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

20-07-2021 P-003671/2021

  Pegasus Project

Priority question for written answer P-003661/2021
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

20-07-2021 P-003661/2021

  Wolf management in Alpago

Priority question for written answer P-003659/2021
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID), Alessandro Panza (ID)

20-07-2021 P-003659/2021

  Extraterritorial effects of non‑EU legislation on EU Member States and their citizens

Priority question for written answer P-003655/2021
to the Commission
Rule 138
Ilhan Kyuchyuk (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

20-07-2021 P-003655/2021

  The resources of the European Anti‑Fraud Office in the light of NextGenerationEU

Priority question for written answer P-003642/2021
to the Commission
Rule 138
Luis Garicano (Renew)

19-07-2021 P-003642/2021

  Turkish patrol boat opens fire on a small Cypriot port police boat

Priority question for written answer P-003629/2021
to the Commission
Rule 138
Costas Mavrides (S&D)

16-07-2021 P-003629/2021

  Provocative actions by the Turkish coast guard in Cyprus

Priority question for written answer P-003627/2021
to the Commission
Rule 138
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)

16-07-2021 P-003627/2021

  Air pollution in Bolzano, Italy

Priority question for written answer P-003615/2021
to the Commission
Rule 138
Eleonora Evi (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE)

15-07-2021 P-003615/2021

  Access to the Council non‑paper on borders in the Western Balkans

Priority question for written answer P-003590/2021
to the Council
Rule 138
Klemen Grošelj (Renew)

15-07-2021 P-003590/2021

Hätätilanteen tuki Saksan tulvien johdosta

Suullisesti vastattava kysymys O-000055/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Markus Buchheit
ID-ryhmän puolesta

15-07-2021 O-000055/2021

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)

Tietosuojaseloste