Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

EU:hun suuntautuvan terästuonnin suojatullit

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-001087/2021
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Geoblokkausasetuksen arviointi

Suullisesti vastattava kysymys O-000010/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Anna Cavazzini
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

23-02-2021 O-000010/2021

  Protection of the EU sugar production sector and its workers

Priority question for written answer P-001033/2021
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D)

22-02-2021 P-001033/2021

  Shortage of freight containers

Priority question for written answer P-001029/2021
to the Commission
Rule 138
Johan Van Overtveldt (ECR)

22-02-2021 P-001029/2021

  Situation in the Mavrovouni camp

Priority question for written answer P-001027/2021
to the Commission
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

22-02-2021 P-001027/2021

  Conflict of interests for Commissioner Kyriakides 

Priority question for written answer P-001024/2021
to the Commission
Rule 138
Markus Buchheit (ID)

20-02-2021 P-001024/2021

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)

Tietosuojaseloste