Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Road safety package - review of the directive on driving licences

Priority question for written answer P-000932/2023
to the Commission
Rule 138
Rovana Plumb (S&D)

21-03-2023 P-000932/2023

  Protection and maintenance of Greek railway network

Priority question for written answer P-000929/2023
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

21-03-2023 P-000929/2023

  Delays at the Romanian-Ukrainian border for humanitarian aid shipments

Priority question for written answer P-000916/2023
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (The Left)

20-03-2023 P-000916/2023

  Regularising the status of illegal irrigation in the Doñana National Park

Priority question for written answer P-000901/2023
to the Commission
Rule 138
César Luena (S&D), Javi López (S&D)

17-03-2023 P-000901/2023

  Bank deposits by European citizens

Question for written answer E-000905/2023
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

17-03-2023 E-000905/2023

  Increasing defence expenditure and additional financial support for Poland to develop new defence technologies

Question for written answer E-000902/2023
to the Commission
Rule 138
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

17-03-2023 E-000902/2023

  Dredging of Bystroye Canal by Ukraine in the Danube Delta

Priority question for written answer P-000893/2023
to the Commission
Rule 138
Maria Grapini (S&D)

16-03-2023 P-000893/2023

  Harmonisation of training for the dental hygienist profession

Question for written answer E-000897/2023
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

16-03-2023 E-000897/2023

  Recognition of surgical oncology as a specialist discipline in the EU

Question for written answer E-000896/2023
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

16-03-2023 E-000896/2023

  Giant cranes spying in European ports

Question for written answer E-000894/2023
to the Commission
Rule 138
Tom Berendsen (PPE)

16-03-2023 E-000894/2023

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)

Tietosuojaseloste