Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

Metsien tilanne EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys O-000027/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Herbert Dorfmann, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

09-09-2019 O-000027/2019

Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus

Suullisesti vastattava kysymys O-000026/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Norbert Lins
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

09-09-2019 O-000026/2019

Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Suullisesti vastattava kysymys O-000025/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

09-09-2019 O-000025/2019

Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Suullisesti vastattava kysymys O-000024/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

09-09-2019 O-000024/2019

  Problems with driving schools applying VAT

Question for written answer P-002676/2019
to the Commission
Rule 138
Carlo Fidanza (ECR)

06-09-2019 P-002676/2019

  Operation Sophia

Question for written answer P-002656/2019
to the Commission
Rule 138
Miriam Dalli (S&D)

05-09-2019 P-002656/2019

Yhteystiedot

Parlamentin kysymykset

Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita toimielimiä ja elimiä.
Parlamentin kysymykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • suulliset kysymykset, joita tarkastellaan parlamentin istunnoissa ja merkitään päiväkatsaukseen; ne saattavat johtaa päätöslauselman laatimiseen (136 artikla)
  • kyselytunnin kysymykset, jotka esitetään kyseistä tarkoitusta varten varattuna ajankohtana täysistuntojen aikana (137 artikla)
  • kirjallisesti vastattavat kirjalliset kysymykset (138 artikla)