SPAC-yhtiöt

Suullisesti vastattava kysymys O-000011/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Biljana Borzan, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma
S&D-ryhmän puolesta

25-02-2021 O-000011/2021

Geoblokkausasetuksen arviointi

Suullisesti vastattava kysymys O-000010/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Anna Cavazzini
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

23-02-2021 O-000010/2021

Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävän EU:n erityislähettilään nimittäminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000009/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Bert-Jan Ruissen, Carlo Fidanza, Charlie Weimers
ECR-ryhmän puolesta

19-02-2021 O-000009/2021

EU:n varoihin liittyvän byrokratian juurisyyt

Suullisesti vastattava kysymys O-000008/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Eugen Jurzyca, Charlie Weimers
ECR-ryhmän puolesta

09-02-2021 O-000008/2021

Lasten oikeudet

Suullisesti vastattava kysymys O-000007/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

03-02-2021 O-000007/2021

Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi

Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska, Eugenia Rodríguez Palop
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
Andrea Bocskor (PPE)

29-01-2021 O-000006/2021

Pitkän aikavälin maaseutuvisio

Suullisesti vastattava kysymys O-000005/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Norbert Lins
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

29-01-2021 O-000005/2021

Valko-Venäjällä sijaitsevan Astravetsin ydinvoimalan turvallisuus

Suullisesti vastattava kysymys O-000004/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Cristian-Silviu Buşoi
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

28-01-2021 O-000004/2021

Unionin tuki G5 Sahel -ryhmälle sekä Ranskan Barkhane-operaatiolle

Suullisesti vastattava kysymys O-000003/2021
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
työjärjestyksen 136 artikla
Dominique Bilde
ID-ryhmän puolesta

11-01-2021 O-000003/2021

Unionin taloudellinen tuki Afganistanille ottaen huomioon Dohan neuvottelut ja tarve valvoa muuttoliikettä

Suullisesti vastattava kysymys O-000002/2021
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Dominique Bilde
ID-ryhmän puolesta

11-01-2021 O-000002/2021

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (36 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 132 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Tietosuojaseloste