EPV:n toimitusjohtajan Farkasin nimitys AFME:n pääjohtajaksi

Suullisesti vastattava kysymys O-000031/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Paul Tang, Jonás Fernández
S&D-ryhmän puolesta
Sven Giegold

02-10-2019 O-000031/2019

Vuonna 2019 Santiagossa Chilessä järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Suullisesti vastattava kysymys O-000030/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

26-09-2019 O-000030/2019

Vuonna 2019 Santiagossa Chilessä järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 25)

Suullisesti vastattava kysymys O-000029/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

26-09-2019 O-000029/2019

EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen

Suullisesti vastattava kysymys O-000028/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Sylwia Spurek, Pina Picierno, Jackie Jones, Birgit Sippel, Maria Noichl, Juan Fernando López Aguilar, Evelyn Regner
S&D-ryhmän puolesta

19-09-2019 O-000028/2019

Metsien tilanne EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys O-000027/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Herbert Dorfmann, Peter Liese
PPE-ryhmän puolesta

09-09-2019 O-000027/2019

Kasvien ja olennaisesti biologisten menetelmien patentoitavuus

Suullisesti vastattava kysymys O-000026/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Norbert Lins
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

09-09-2019 O-000026/2019

Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Suullisesti vastattava kysymys O-000025/2019
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

09-09-2019 O-000025/2019

Välimerellä tapahtuvat etsintä- ja pelastusoperaatiot

Suullisesti vastattava kysymys O-000024/2019
neuvostolle
työjärjestyksen 136 artikla
Juan Fernando López Aguilar
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta

09-09-2019 O-000024/2019

Yhteystiedot

Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä (38 jäsentä) voi esittääneuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden jaturvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kysymyksiä. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset istunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä.

Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 132 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.