Yhteystiedot

Komission kyselytunti

Komission kyselytunti voidaan pitää kullakin istuntojaksolla, se kestää enintään 90 minuuttia, ja sen teemana on yksi tai useampi monialainen aihe, jonka puheenjohtajakokous päättää kuukautta ennen kyseistä istuntojaksoa.

Menettely on seuraavanlainen:

  • Kullakin kyselytunnilla on oma monialainen aiheensa, ja kyselytunneilla noudatetaan pelkästään catch-the-eye-menettelyä siten, että jäsenten esittämät kysymykset ja komission jäsenten vastaukset vuorottelevat (jäsenille annetaan minuutti aikaa esittää kysymys ja komission jäsenellä on kaksi minuuttia aikaa vastata).
  • Kyselytunnille kutsuntaan komission jäseniä, joiden vastuualue liittyy valittuun aiheeseen. Komission jäseniä voidaan kutsua enintään kaksi istuntojaksoa kohden (tai valitusta aiheesta riippuen enintään kolme).

Neuvoston, komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa pidettävä kyselytunti

  • Neuvoston, komission puheenjohtajan, komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa voidaan puheenjohtajakokouksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti pitää erityinen kyselytunti.