Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Eavesdropping and 5G telephony

Question for written answer P-003189/2019
to the Commission
Rule 138
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

10-10-2019 P-003189/2019

  US tariffs on the wine sector

Question for written answer P-003181/2019
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew), Ulrike Müller (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Phil Bennion (Renew)

10-10-2019 P-003181/2019

  Representation on behalf of Oughterard anglers concerning the protection of salmonid species, including trout, from predatory pike

Question for written answer P-003171/2019
to the Commission
Rule 138
Matt Carthy (GUE/NGL)

09-10-2019 P-003171/2019

  EU support for the African amendment on dental amalgam

Question for written answer P-003161/2019
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

09-10-2019 P-003161/2019

  Possible distortion of competition through the granting of State aid in Upper Austria

Question for written answer P-003160/2019
to the Commission
Rule 138
Andreas Schieder (S&D)

09-10-2019 P-003160/2019

  Contingency measures in the US-EU trade war

Question for written answer P-003140/2019
to the Commission
Rule 138
Jordi Cañas (Renew)

08-10-2019 P-003140/2019

  Infringement case 2018/4076

Question for written answer P-003135/2019
to the Commission
Rule 138
Michal Wiezik (PPE)

07-10-2019 P-003135/2019

  Investigation in Bibbiano and illicit business relating to children

Question for written answer P-003130/2019
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

07-10-2019 P-003130/2019

  Abolition by Greek Government of self-governing status of KETHEA (Greek Addiction Treatment Centre)

Question for written answer P-003129/2019
to the Commission
Rule 138
Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL)

07-10-2019 P-003129/2019

  Arrest of German citizen in Italy under an international arrest warrant issued by Turkey

Question for written answer P-003120/2019
to the Commission
Rule 138
Bernd Lange (S&D)

04-10-2019 P-003120/2019

Yhteystiedot

Kirjalliset kysymykset

  • Kirjallisesti vastattavia kysymyksiä voi esittää kuka tahansa parlamentin jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.
  • Muihin kuin ensisijaisiin kysymyksiin vastataan kuuden viikon kuluessa niiden toimittamisesta kyseiselle toimielimelle.
  • Ensisijaisiin kysymyksiin on vastattava kolmen viikon kuluessa niiden toimittamisesta kyseiselle toimielimelle. Parlamentin jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta voi nimetä kuukaudessa yhden kysymyksen ensisijaiseksi kysymykseksi.