Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Safeguarding by Facebook of the privacy of European users of WhatsApp

Priority question for written answer P-000434/2021
to the Commission
Rule 138
Stéphane Séjourné (Renew)

25-01-2021 P-000434/2021

  Reliability of antigen testing

Priority question for written answer P-000399/2021
to the Commission
Rule 138
Esther de Lange (PPE)

22-01-2021 P-000399/2021

  Abuse of dominant position on social media with regard to the Parler app

Priority question for written answer P-000397/2021
to the Commission
Rule 138
Virginie Joron (ID)

22-01-2021 P-000397/2021

  Urgent measures to ensure the supply of syringes suitable for administering the sixth dose of the Pfizer vial

Priority question for written answer P-000394/2021
to the Commission
Rule 138
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

22-01-2021 P-000394/2021

  Germany acting outside the EU’s vaccine strategy

Priority question for written answer P-000388/2021
to the Commission
Rule 138
Luke Ming Flanagan (The Left)

22-01-2021 P-000388/2021

  Follow-up to Written Question P-005409/2020 on the proposed new EU–Africa Strategy

Priority question for written answer P-000375/2021
to the Commission
Rule 138
Bernhard Zimniok (ID)

21-01-2021 P-000375/2021

  Effective implementation of Directive 93/13/EEC in Cyprus

Priority question for written answer P-000374/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

21-01-2021 P-000374/2021

  EU Youth Coordinator

Priority question for written answer P-000365/2021
to the Commission
Rule 138
Petra Kammerevert (S&D)

21-01-2021 P-000365/2021

  Violation of the free market by Apple, Google and Amazon with the removal of the Parler app from their App Stores and Amazon Web Servers

Priority question for written answer P-000355/2021
to the Commission
Rule 138
Tom Vandendriessche (ID)

20-01-2021 P-000355/2021

Tutkimusapurahat jihadistisen liikehdinnän tutkimiseen

Kirjallisesti vastattava ensisijainen kysymys P-000352/2021
komissiolle
työjärjestyksen 138 artikla
Laura Huhtasaari (ID)

20-01-2021 P-000352/2021

Yhteystiedot

Kirjalliset kysymykset

  • Kirjallisesti vastattavia kysymyksiä voi esittää kuka tahansa parlamentin jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.
  • Muihin kuin ensisijaisiin kysymyksiin vastataan kuuden viikon kuluessa niiden toimittamisesta kyseiselle toimielimelle.
  • Ensisijaisiin kysymyksiin on vastattava kolmen viikon kuluessa niiden toimittamisesta kyseiselle toimielimelle. Parlamentin jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta voi nimetä kuukaudessa yhden kysymyksen ensisijaiseksi kysymykseksi.