Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Transparency Register – Digital Services Act and Digital Markets Act

Priority question for written answer P-001287/2021
to the Commission
Rule 138
Martin Schirdewan (The Left)

05-03-2021 P-001287/2021

  Disqualification of sole proprietorships

Priority question for written answer P-001269/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

04-03-2021 P-001269/2021

  Hazardous substance classification of synthetic amorphous silica (SAS)

Priority question for written answer P-001236/2021
to the Commission
Rule 138
Dennis Radtke (PPE)

03-03-2021 P-001236/2021

  Armenian captives in Azerbaijan

Priority question for written answer P-001229/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Costas Mavrides (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Lukas Mandl (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Eva Kaili (S&D), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Nicolae Ştefănuță (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Charlie Weimers (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Sergio Berlato (ECR), Demetris Papadakis (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Karen Melchior (Renew), Carmen Avram (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Michaela Šojdrová (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Nikos Androulakis (S&D), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Emmanuel Maurel (The Left)

03-03-2021 P-001229/2021

  Outbreak of equine herpes

Priority question for written answer P-001223/2021
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

02-03-2021 P-001223/2021

  The Single Entry Point

Priority question for written answer P-001221/2021
to the Commission
Rule 138
Gheorghe-Vlad Nistor (PPE)

02-03-2021 P-001221/2021

  Hentong’s compliance with EU sanctions and its participation in the EU market

Priority question for written answer P-001213/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

02-03-2021 P-001213/2021

  Negotiations between the Commission and AstraZeneca on vaccine supply

Priority question for written answer P-001204/2021
to the Commission
Rule 138
Peter Lundgren (ECR)

02-03-2021 P-001204/2021

  Exchange of waste with non-OECD countries – change of code B3010 to B3011

Priority question for written answer P-001192/2021
to the Commission
Rule 138
Tomasz Frankowski (PPE)

01-03-2021 P-001192/2021

  EU tomato market in dire straits owing to mass imports of tomatoes from Morocco

Priority question for written answer P-001183/2021
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D)

01-03-2021 P-001183/2021

Yhteystiedot

Kirjalliset kysymykset

  • Kirjallisesti vastattavia kysymyksiä voi esittää kuka tahansa parlamentin jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.
  • Muihin kuin ensisijaisiin kysymyksiin vastataan kuuden viikon kuluessa niiden toimittamisesta kyseiselle toimielimelle.
  • Ensisijaisiin kysymyksiin on vastattava kolmen viikon kuluessa niiden toimittamisesta kyseiselle toimielimelle. Parlamentin jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta voi nimetä kuukaudessa yhden kysymyksen ensisijaiseksi kysymykseksi.

Tietosuojaseloste