Suora lähetys

23. – 26. marraskuuta 2020 / / Bryssel

Maanantai 23. marraskuuta 2020 - Torstai 26. marraskuuta 2020

Bryssel

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

22-10-2020 A9-0197/2020 2020/2076(INI)
ITRE

Carlo CALENDA

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ covid-19-pandemian ulkopoliittisista seurauksista

03-11-2020 A9-0204/2020 2020/2111(INI)
AFET

Hilde VAUTMANS

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ tiedotusvälineiden vapauden vahvistamisesta: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli

03-11-2020 A9-0205/2020 2020/2009(INI)
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ tuoteturvallisuudesta sisämarkkinoilla

03-11-2020 A9-0207/2020 2019/2190(INI)
IMCO

Marion WALSMANN

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ aiheesta ”kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi”

03-11-2020 A9-0209/2020 2020/2021(INI)
IMCO

David CORMAND

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ EU-vaaleja koskevasta tilannekatsauksesta

06-11-2020 A9-0211/2020 2020/2088(INI)
AFCO

Pascal DURAND

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantamisesta

09-11-2020 A9-0212/2020 2019/2184(INI)
DEVE

Tomas TOBÉ

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [init.]

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta

12-11-2020 A9-0216/2020 2020/0176(COD)
INTA

Christophe HANSEN

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***I]

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta

12-11-2020 A9-0217/2020 2020/0253(COD)
INTA

Bernd LANGE

Äänestysluettelo :  FINAL VERSION [***I]

Haku

Yhteystiedot

Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat

Tarkistukset mietintöihin

Mietinnöt

Parlamentin valiokunnat hyväksyvät mietintöjä asiasta vastaavan valiokunnan nimeämän esittelijän ehdotuksesta.
Täysistunto tarkastelee mietintöihin sisältyviä päätöslauselmaesityksiä, ja jos nämä päätöslauselmaesitykset hyväksytään, ne sisältyvät hyväksyttyihin teksteihin.