Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  Implementation of the European Union Solidarity Fund

Question for written answer P-002255/2019
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

12-07-2019 P-002255/2019

  Workers' rights and the responsibilities of multinationals - New Look in Europe

Question for written answer P-002250/2019
to the Commission
Rule 130
Leila Chaibi (GUE/NGL)

12-07-2019 P-002250/2019

  New initiatives to tackle climate change

Question for written answer P-002233/2019
to the Commission
Rule 130
Stelios Kympouropoulos (PPE)

11-07-2019 P-002233/2019

  Adoption of operational programmes for the use of structural and cohesion funds under the new Multiannual Financial Framework (2021-2027)

Question for written answer P-002225/2019
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2019 P-002225/2019

  EU steel safeguard

Question for written answer P-002220/2019
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-07-2019 P-002220/2019

  Calabria Regional Waste Management Plan: problems and delays

Question for written answer P-002188/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (NI)

09-07-2019 P-002188/2019

  Commission assessment of progress in curbing biodiversity loss and meeting objectives and obligations under the Birds and Habitats Directives

Question for written answer P-002187/2019
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002187/2019

  Human rights provisions in the Sustainability Impact Assessment (SIA) for the potential EU-US trade deal

Question for written answer P-002182/2019
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002182/2019

  Freedom of conscience of traders in Poland and protection of minority rights

Question for written answer P-002171/2019
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

08-07-2019 P-002171/2019

  Use of Erasmus+ funding for the 'Parlem Català' initiative

Question for written answer P-002168/2019
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

08-07-2019 P-002168/2019

Teagmháil

Ceisteanna Parlaiminteacha

Ceisteanna a dhíríonn Feisirí de Pharlaimint na hEorpa ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh is ea ceisteanna Parlaiminteacha. Is foirm dhíreach scrúdain pharlaimintigh ar institiúidí agus ar chomhlachtaí eile AE.
Tá trí chatagóir ceiste parlaimintí ann :

  • Ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal ar déileáladh leo le linn suíonna iomlánacha, agus a áirítear i ndíospóireachtaí an lae. Féadfaidh rún (Riail 136) teacht ina ndiaidh
  • Ceisteanna ii gcomhair Tráth na gCeisteanna a chuirtear le linn na tréimhse a chuirtear ar leataobh le haghaidh ceisteanna le linn suíonna iomlánacha (Riail 137)
  • Ceisteanna scríofa le hiarraidh ar fhreagra i scríbhinn (Riail 138)