Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  EU tomato market in dire straits owing to mass imports of tomatoes from Morocco

Priority question for written answer P-001183/2021
to the Commission
Rule 138
Clara Aguilera (S&D)

01-03-2021 P-001183/2021

  Temporary Framework for State Aid

Priority question for written answer P-001175/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

01-03-2021 P-001175/2021

  Infertility

Priority question for written answer P-001142/2021
to the Commission
Rule 138
Linea Søgaard-Lidell (Renew)

25-02-2021 P-001142/2021

  Delivering the principle of multilingualism through digital tools

Priority question for written answer P-001092/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

24-02-2021 P-001092/2021

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Application of the clause in the Doha Declaration in respect of Article 31 of the TRIPS Agreement

Priority question for written answer P-001061/2021
to the Commission
Rule 138
Simona Baldassarre (ID), Gianantonio Da Re (ID)

23-02-2021 P-001061/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Teagmháil

Ceisteanna i scríbhinn

  • Féadfaidh duine ar bith de na Feisirí, grúpa d’Fheisirí nó coiste parlaiminteach freagra scríofa a iarraidh ar Uachtarán na Comhairle Eorpaí, ar an gComhairle, ar an gCoimisiún nó ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.
  • Ní mór freagra a thabhairt ar cheisteanna neamhthosaíochta laistigh de shé seachtaine ón tráth a fhógraítear don Institiúid lena mbaineann iad.
  • Ní mór freagra a thabhairt ar cheisteanna tosaíochta laistigh de thrí seachtaine ón tráth a fógraítear don Institiúid lena mbaineann iad. Féadfaidh aon Fheisire, grúpa polaitiúil nó coiste ceist amháin in aghaidh na míosa a ainmniú mar ‘cheist tosaíochta’.

Ráiteas Rúndachta