PRIJEDLOG REZOLUCIJE o mjerama EU-a za borbu protiv antimikrobne otpornosti

Predmet : ANTIMICROBIALS

24-05-2023 B9-0258/2023

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o jačanju socijalnog dijaloga

Predmet : SOCIAL_DIALOGUE

24-05-2023 B9-0259/2023

Amandmani