Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  Authorisation of COVID-19 vaccines for young people aged 12-15

Priority question for written answer P-002444/2021
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (ID), Stefania Zambelli (ID)

06-05-2021 P-002444/2021

  Distortion of competition at Mayotte Dzaoudzi-Pamandzi airport – continued

Priority question for written answer P-002408/2021
to the Commission
Rule 138
François-Xavier Bellamy (PPE)

04-05-2021 P-002408/2021

Jamstva na rabljenu robu

Prioritetno pitanje za pisani odgovor P-002393/2021
upućeno Komisiji
Članak 138. Poslovnika
Biljana Borzan (S&D)

03-05-2021 P-002393/2021

  Transposition of Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in the agricultural and food supply chain

Priority question for written answer P-002388/2021
to the Commission
Rule 138
Tom Vandenkendelaere (PPE)

03-05-2021 P-002388/2021

  Environmental pollution from the River Tisza to the Black Sea

Priority question for written answer P-002387/2021
to the Commission
Rule 138
Andrea Bocskor (NI), Edina Tóth (NI)

03-05-2021 P-002387/2021

Utjecaj krize izazvane bolešću COVID-19 na zrakoplovni sektor

Pitanje za usmeni odgovor O-000033/2021
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Karima Delli
u ime Odbora za promet i turizam

03-05-2021 O-000033/2021

  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council

Priority question for written answer P-002378/2021
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID), Fulvio Martusciello (PPE), Marco Dreosto (ID), Carlo Fidanza (ECR)

01-05-2021 P-002378/2021

  Returns of immigrants from EU Member States

Priority question for written answer P-002371/2021
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

30-04-2021 P-002371/2021

  The EU Taxonomy Climate Delegated Act and the risk of lowering environmental standards

Priority question for written answer P-002369/2021
to the Commission
Rule 138
Manuela Ripa (Verts/ALE)

30-04-2021 P-002369/2021

Ozbiljne posljedice nedavnog proljetnog mraza za voćare i vinogradare

Pitanje za usmeni odgovor O-000032/2021
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Norbert Lins
u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

30-04-2021 O-000032/2021

Kontakt

Parlamentarna pitanja

Parlamentarna pitanja su pitanja upucena zastupnicima Europskog parlamenta i drugim institucijama i tijelima Europske unije. Ona cine instrument izravnog parlamentarnog nadzora nad drugim institucijama i tijelima EU-a.
Razlikujemo tri kategorije parlamentarnih pitanja:

  • pitanja za usmeni odgovor, koja se razmatraju tijekom plenarnih sjednica i uvrštena su u dnevni red, a njih može, ali ne mora slijediti donošenje rezolucije ( clanak 136.)
  • pitanja za "vrijeme za pitanja", koja se postavljaju tijekom termina odredenih za tu svrhu tijekom plenarnih sjednica ( clanak 137.)
  • pitanja za pisani odgovor, koja se postavljaju u pisanom obliku uz zahtjev za pisani odgovor ( clanak 138.)

Izjava o