Predmet: Kraj odstupanja za klaonice utvrđenog u Uredbi (EU) 2017/185

Pitanje za usmeni odgovor O-000076/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Norbert Lins
u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

01-12-2020 O-000076/2020

Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

Pitanje za usmeni odgovor O-000075/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
u ime Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

25-11-2020 O-000075/2020

Utjecaj COVID-a 19 na mlade i sport

Pitanje za usmeni odgovor O-000074/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Sabine Verheyen
u ime Odbora za kulturu i obrazovanje

20-11-2020 O-000074/2020

Važnost građanskog pravosuđa za gospodarski oporavak nakon izbijanja bolesti COVID-19

Pitanje za usmeni odgovor O-000073/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Adrián Vázquez Lázara
u ime Odbora za pravna pitanja

19-11-2020 O-000073/2020

Koordinirane mjere i zajednički protokoli na razini EU-a u pogledu prometa

Pitanje za usmeni odgovor O-000072/2020
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Pablo Arias Echeverría
u ime Kluba zastupnika PPE-a

17-11-2020 O-000072/2020

Europska pomoć Pakistanu i opće trgovinske povlastice

Pitanje za usmeni odgovor O-000071/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Dominique Bilde
u ime Kluba zastupnika ID-a

16-11-2020 O-000071/2020

Preispitivanje trgovinske politike EU-a

Pitanje za usmeni odgovor O-000070/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Bernd Lange
u ime Odbora za međunarodnu trgovinu

11-11-2020 O-000070/2020

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost

Pitanje za usmeni odgovor O-000069/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
u ime Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

29-10-2020 O-000069/2020

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost

Pitanje za usmeni odgovor O-000068/2020
upućeno Vijeću
Članak 136. Poslovnika
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
u ime Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

29-10-2020 O-000068/2020

Transparentnost sporazuma o prethodnoj kupnji cjepiva protiv bolesti COVID-19

Pitanje za usmeni odgovor O-000067/2020
upućeno Komisiji
Članak 136. Poslovnika
Nils Torvalds
u ime Kluba zastupnika Renew-a
Tilly Metz
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Kateřina Konečná, Marc Botenga
u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

20-10-2020 O-000067/2020

Kontakt

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom

Pitanja može postaviti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu (36), a mogu se uputiti Vijeću, Komisiji ili potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 132. stavci od 2. do 5. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.