Kontakt

Vrijeme za pitanja Komisiji

Na svakoj sjednici može se održati vrijeme za pitanja Komisiji u trajanju do 90 minuta koje se odnosi na jednu posebnu horizontalnu temu ili više njih koje utvrđuje Konferencija predsjednika jedan mjesec prije sjednice.

Obrazac je sljedeći:

  • Svako vrijeme za pitanja ima posebnu horizontalnu temu i temelji se isključivo na postupku „javljanja za riječ“, pri čemu se pitanja zastupnika izmjenjuju s odgovorima povjerenika. Zastupnik ima na raspolaganju jednu minutu za postavljanje pitanja, a povjerenik dvije minute za davanje odgovora.
  • Povjerenici nadležni za odabranu temu pozivaju se da prisustvuju vremenu za pitanja. Broj povjerenika ograničen je na dva po sjednici s mogućnošću uključivanja treće osobe, što ovisi o odabranim temama.

Aktualni sat s Vijećem, predsjednikom Komisije, potpredsjednicom Komisije/Visokom predstavnicom i predsjednikom Eurogrupe

  • U skladu sa smjernicama koje je ustanovila Konferencija predsjednika može se održati posebni aktualni sat s Vijećem, s predsjednikom Komisije, s potpredsjednicom Komisije/Visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i s predsjednikom Eurogrupe.