Pretraži

PRIJEDLOG AKTA UNIJE
podnesen u skladu s člankom 47. stavkom 2. Poslovnika
o transparentnosti postupaka odabira visokopozicioniranih dužnosnika EU-a
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021

Kontakt

Prijedlozi za akt Unije: koncept

Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog kojim se od Komisije traži da podnese prijedlog akta Unije (novi akt ili izmjenu postojećeg akta) na temelju prava inicijative koje je Parlamentu dodijeljeno člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Prijedlozi za akt Unije: postupak

  • Prijedlog akta Unije zajednički može podnijeti najviše 10 zastupnika. U prijedlogu se navodi pravna osnova na kojoj je izrađen i može biti popraćen obrazloženjem od najviše 150 riječi.
  • Predsjednik provjerava jesu li ispunjeni pravni zahtjevi. On prijedlog može uputiti odboru nadležnom za takvu provjeru i tražiti mišljenje o primjerenosti pravne osnove. Ako predsjednik prijedlog proglasi dopuštenim, objavljuje ga na plenarnoj sjednici i upućuje nadležnom odboru.
  • Nadležni odbor donosi odluku o daljnjim koracima u roku od tri mjeseca nakon upućivanja i nakon što je autorima prijedloga dao priliku da se obrate odboru.
  • U naslovu izvješća navode se autori prijedloga.

Prijedlozi za akt Unije: dijeljenje

Prijedlozi za akt Unije objavljuju se na službenim jezicima i dostupni su na internetskim stranicama Parlamenta.