Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Removal from office of the head of INE in breach of Union law

Priority question for written answer P-002326/2022
to the Commission
Rule 138
Luis Garicano (Renew)

29-06-2022 P-002326/2022

  Assessing the need to curb speculation in energy commodity derivatives

Priority question for written answer P-002323/2022
to the Commission
Rule 138
Philippe Lamberts (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE)

28-06-2022 P-002323/2022

  Major disruptions in EU air transport

Priority question for written answer P-002321/2022
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

28-06-2022 P-002321/2022

  Education

Priority question for written answer P-002309/2022
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

28-06-2022 P-002309/2022

A holland gyermekgondozási ellátással kapcsolatos botrány, intézményi rasszizmus és algoritmusok

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000028/2022
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Samira Rafaela (Renew), Monica Semedo (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Evin Incir (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Karen Melchior (Renew), Matjaž Nemec (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Mohammed Chahim (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE), Anna Júlia Donáth (Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D), Lara Wolters (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Milan Brglez (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Svenja Hahn (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Katalin Cseh (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Marc Angel (S&D), Peter Pollák (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Isabel Carvalhais (S&D)

28-06-2022 O-000028/2022

Európai kezdeményezés a polgári szerepvállalás előmozdítására az európai önkéntesek védelme és jobb támogatása érdekében

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000027/2022
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Anne Sander (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Sylvie Brunet (Renew), Karolin Braunsberger-Reinhold (PPE), Marc Tarabella (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Pascal Arimont (PPE), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Hannes Heide (S&D), Geoffroy Didier (PPE), Michal Šimečka (Renew), Franc Bogovič (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Clara Aguilera (S&D), René Repasi (S&D), Esther de Lange (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Lena Düpont (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Christine Schneider (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Olivier Chastel (Renew), Helmut Geuking (PPE), Laurence Farreng (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Agnès Evren (PPE), Christian Doleschal (PPE), Brice Hortefeux (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Günther Sidl (S&D), Pascal Durand (Renew), Valérie Hayer (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D)

28-06-2022 O-000027/2022

  Establishment of a mechanism to help local and regional authorities receive Ukrainian refugees

Priority question for written answer P-002288/2022
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

27-06-2022 P-002288/2022

A kézzelfogható eredmények hiánya a myalgiás encephalomyelitisre irányuló orvosbiológiai kutatás finanszírozására irányuló kérelemről és a hosszú Covid elleni küzdelemről szóló, 2020. június 18-i parlamenti állásfoglalást követően

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000026/2022
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Pascal Arimont, Dolors Montserrat, Radan Kanev, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
a PPE képviselőcsoport nevében

27-06-2022 O-000026/2022

  Leaving the euro area

Priority question for written answer P-002280/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari (ID)

25-06-2022 P-002280/2022

  The EU-US liquid natural gas supply agreement (IV)

Question for written answer E-002279/2022
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

24-06-2022 E-002279/2022

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (136. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (137. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (138. cikk )

Adatvédelmi nyilatkozat