Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Implementation of the European Union Solidarity Fund

Question for written answer P-002255/2019
to the Commission
Rule 130
José Manuel Fernandes (PPE)

12-07-2019 P-002255/2019

  Workers' rights and the responsibilities of multinationals - New Look in Europe

Question for written answer P-002250/2019
to the Commission
Rule 130
Leila Chaibi (GUE/NGL)

12-07-2019 P-002250/2019

  New initiatives to tackle climate change

Question for written answer P-002233/2019
to the Commission
Rule 130
Stelios Kympouropoulos (PPE)

11-07-2019 P-002233/2019

  Adoption of operational programmes for the use of structural and cohesion funds under the new Multiannual Financial Framework (2021-2027)

Question for written answer P-002225/2019
to the Commission
Rule 130
Biljana Borzan (S&D)

11-07-2019 P-002225/2019

  EU steel safeguard

Question for written answer P-002220/2019
to the Commission
Rule 130
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

10-07-2019 P-002220/2019

  Calabria Regional Waste Management Plan: problems and delays

Question for written answer P-002188/2019
to the Commission
Rule 130
Laura Ferrara (NI)

09-07-2019 P-002188/2019

  Commission assessment of progress in curbing biodiversity loss and meeting objectives and obligations under the Birds and Habitats Directives

Question for written answer P-002187/2019
to the Commission
Rule 130
Margrete Auken (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002187/2019

  Human rights provisions in the Sustainability Impact Assessment (SIA) for the potential EU-US trade deal

Question for written answer P-002182/2019
to the Commission
Rule 130
Jude Kirton-Darling (S&D), Heidi Hautala (Verts/ALE)

09-07-2019 P-002182/2019

  Freedom of conscience of traders in Poland and protection of minority rights

Question for written answer P-002171/2019
to the Commission
Rule 130
Kathleen Van Brempt (S&D)

08-07-2019 P-002171/2019

  Use of Erasmus+ funding for the 'Parlem Català' initiative

Question for written answer P-002168/2019
to the Commission
Rule 130
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

08-07-2019 P-002168/2019

Kapcsolat

Parlamenti kérdések

A parlamenti kérdéseket az európai parlamenti képviselők intézik az Európai Unió más intézményeihez és szerveihez. E kérdések a többi uniós intézmény és szerv feletti parlamenti ellenőrzés közvetlen eszközei.
A parlamenti kérdéseknek három típusa van:

  • A szóbeli választ igénylő kérdéseket - amelyeket a parlamenti ülések során vitatnak meg, és amelyek szerepelnek a napirend „Viták” pontjában - a Parlament állásfoglalása követheti (136. cikk )
  • A kérdések órája során feltett kérdések a plenáris üléseken e célra fenntartott időkeretben tehetők fel (137. cikk )
  • Az írásbeli választ igénylő kérdések írásbeli válasz igényével (138. cikk )