Az állatjólétért felelős biztos

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000001/2022
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)

10-01-2022 O-000001/2022

Az európai fiatalok szerepvállalásának növelése: a világjárványt követő foglalkoztatás és társadalmi fellendülés

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000077/2021
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

13-12-2021 O-000077/2021

Állítólagos összeférhetetlenség és befolyással való üzérkedés az Európai Unió Bíróságának bírái körében és a Bizottságnál

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000076/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Witold Jan Waszczykowski (ECR), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Francesca Donato (NI), Bogdan Rzońca (ECR), Anna Zalewska (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Patryk Jaki (ECR), Elżbieta Rafalska (ECR), Jérôme Rivière (ID), Beata Mazurek (ECR), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Maximilian Krah (ID), Christine Anderson (ID), Grzegorz Tobiszowski (ECR), Beata Szydło (ECR), Emmanouil Fragkos (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Beata Kempa (ECR), Joachim Stanisław Brudziński (ECR), Ioannis Lagos (NI), Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Ladislav Ilčić (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Adam Bielan (ECR), Angel Dzhambazki (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Gunnar Beck (ID), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Sergio Berlato (ECR), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Valdemar Tomaševski (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Gilles Lebreton (ID), Guido Reil (ID), France Jamet (ID), Tom Vandendriessche (ID), Dorien Rookmaker (ECR), Joachim Kuhs (ID), Cristian Terheş (ECR), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Virginie Joron (ID), Sylvia Limmer (ID), Izabela-Helena Kloc (ECR), Tamás Deutsch (NI), Enikő Győri (NI), Edina Tóth (NI), Balázs Hidvéghi (NI), Andrea Bocskor (NI), Andor Deli (NI), Kinga Gál (NI), András Gyürk (NI), Ádám Kósa (NI), Ernő Schaller-Baross (NI), László Trócsányi (NI)

10-12-2021 O-000076/2021

Az európai fiatalok szerepvállalásának növelése: a világjárványt követő foglalkoztatás és társadalmi fellendülés

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000075/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

10-12-2021 O-000075/2021

MeToo és zaklatás – következmények az uniós intézményekben

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000074/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Evelyn Regner
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

16-11-2021 O-000074/2021

A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtása

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000073/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Bernd Lange
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

09-11-2021 O-000073/2021

Az áruk szabad mozgásának akadályai

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000072/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Anna Cavazzini
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

28-10-2021 O-000072/2021

Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a digitális jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000071/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

27-10-2021 O-000071/2021

Ritka betegségekre vonatkozó európai cselekvési terv

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000070/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Jytte Guteland, Sara Cerdas
a S&D képviselőcsoport nevében

19-10-2021 O-000070/2021

Ritka betegségekre vonatkozó európai cselekvési terv

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000069/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Kateřina Konečná
a The Left képviselőcsoport nevében

18-10-2021 O-000069/2021

Kapcsolat

Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább öt százaléka (36 képviselő) intézhet kérdést a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott ülés végleges napirendtervezetére.

A 132. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Adatvédelmi nyilatkozat