MeToo és zaklatás – következmények az uniós intézményekben

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000074/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Evelyn Regner
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

16-11-2021 O-000074/2021

A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtása

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000073/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Bernd Lange
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

09-11-2021 O-000073/2021

Az áruk szabad mozgásának akadályai

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000072/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Anna Cavazzini
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

28-10-2021 O-000072/2021

Az európai társadalombiztosítási kártya bevezetése a szociális biztonság területén a digitális jogérvényesítés és a méltányos mobilitás javítása érdekében

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000071/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében

27-10-2021 O-000071/2021

Ritka betegségekre vonatkozó európai cselekvési terv

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000070/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Jytte Guteland, Sara Cerdas
a S&D képviselőcsoport nevében

19-10-2021 O-000070/2021

Ritka betegségekre vonatkozó európai cselekvési terv

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000069/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Kateřina Konečná
a The Left képviselőcsoport nevében

18-10-2021 O-000069/2021

Ritka betegségekre vonatkozó európai cselekvési terv

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000068/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
a Renew képviselőcsoport nevében

18-10-2021 O-000068/2021

A forgóajtó-jelenségre vonatkozó szabályok Bizottság általi érvényesítése

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000067/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Sabrina Pignedoli (NI), Katalin Cseh (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Pascal Durand (Renew), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Danuta Maria Hübner (PPE), Vlad Gheorghe (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Alexandra Geese (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), Stelios Kouloglou (The Left), Terry Reintke (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)

15-10-2021 O-000067/2021

Az ENSZ 2021. évi, Glasgow-ban (Egyesült Királyság) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP26)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000066/2021
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

12-10-2021 O-000066/2021

Az ENSZ 2021. évi, Glasgow-ban (Egyesült Királyság) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP26)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000065/2021
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

12-10-2021 O-000065/2021

Kapcsolat

Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább öt százaléka (36 képviselő) intézhet kérdést a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott ülés végleges napirendtervezetére.

A 132. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Adatvédelmi nyilatkozat