Állatjólét és az új zöld megállapodás

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000016/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Sirpa Pietikäinen, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Petra De Sutter, Klaus Buchner, Heidi Hautala, Marie Toussaint, Yannick Jadot, David Cormand, Tilly Metz, Bas Eickhout, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Clare Daly, Anja Hazekamp, Malin Björk, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Petras Auštrevičius, Martin Hojsík, Maria Noichl, Niels Fuglsang, Sylwia Spurek, Leszek Miller, Annika Bruna, Virginie Joron, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

10-02-2020 O-000016/2020

A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (ICPD25) – nairobi csúcstalálkozó

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000015/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Evelyn Regner
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
Tomas Tobé
a Fejlesztési Bizottság nevében

07-02-2020 O-000015/2020

A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (ICPD25) – nairobi csúcstalálkozó

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000014/2020
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Evelyn Regner
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében
Tomas Tobé
a Fejlesztési Bizottság nevében

07-02-2020 O-000014/2020

A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia – a mezőgazdasági termelők és a vidéki területek alapvető szerepe

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000013/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Norbert Lins
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

03-02-2020 O-000013/2020

A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló rendelet felülvizsgálata

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000012/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Cristian-Silviu Buşoi
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

30-01-2020 O-000012/2020

az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelméről

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000011/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

24-01-2020 O-000011/2020

az EU belső piacának és a fogyasztók jogainak a kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelméből származó kedvezőtlen hatásokkal szembeni védelméről

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000010/2020
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

24-01-2020 O-000010/2020

A városi és zöld infrastruktúra jelentősége – 2022, a környezetbarátabb városok európai éve

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000009/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia Villanueva Ruiz
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

23-01-2020 O-000009/2020

Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000008/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Petra De Sutter
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

23-01-2020 O-000008/2020

Az új átfogó EU–Afrika stratégia

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000007/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Tomas Tobé
a Fejlesztési Bizottság nevében

23-01-2020 O-000007/2020

Kapcsolat

Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább öt százaléka (36 képviselő) intézhet kérdést a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott ülés végleges napirendtervezetére.

A 132. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.