Daugialypė terpė pagal diskusiją

Pirmadienis, 2020 m. kovo 9 d.

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:23

Pradžia

17:06:25

Pabaiga

17:06:48

17:06 - 17:07 Sesijos atnaujinimas

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:49

Pradžia

17:06:40

Pabaiga

17:07:29

17:07 - 17:08 Posėdžio pradžia

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:47

Pradžia

17:07:17

Pabaiga

17:08:04

17:07 - 17:08 Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:26

Pradžia

17:07:52

Pabaiga

17:08:18

17:08 - 17:08 Parlamento sudėtis (žr. protokola)

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:59

Pradžia

17:08:10

Pabaiga

17:09:09

17:09 - 17:09 Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:36

Pradžia

17:08:55

Pabaiga

17:09:31

17:09 - 17:10 Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:54

Pradžia

17:09:21

Pabaiga

17:10:15

17:10 - 17:10 Darbų programa

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:06:19

Pradžia

17:10:02

Pabaiga

17:16:21

17:16 - 17:16 Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:40

Pradžia

17:15:56

Pabaiga

17:16:36

17:16 - 17:16 Posėdžio pabaiga

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:11

Pradžia

17:16:25

Pabaiga

17:16:36

17:16 - 17:16 Metinės sesijos pabaiga

David Maria Sassoli

Vaidmuo : predsednik

Trukmė

00:00:11

Pradžia

17:16:30

Pabaiga

17:16:41

Teisinis pranešimas

Ankstesnės diskusijos

Tekstai skelbiami tik po to, kai juos sutvarko posėdžio stenogramos tarnyba. Dėl techninių priežasčių tvarka, kuria skelbiami tekstai, nebūtinai atitinka per plenarinį posėdį pasakytų kalbų tvarką.