Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Reactivation of Article 26 of the EMFAF to address the difficulties related to the price of diesel

Priority question for written answer P-002885/2023
to the Commission
Rule 138
Pierre Karleskind (Renew)

02-10-2023 P-002885/2023

  Withdraw the marketing authorisations for the Comirnaty and Spikevax vaccines

Priority question for written answer P-002869/2023
to the Commission
Rule 138
Francesca Donato (NI), Virginie Joron (ID), Marcel de Graaff (NI), Sergio Berlato (ECR), Mislav Kolakušić (NI), Sylvia Limmer (ID), Cristian Terheş (ECR)

29-09-2023 P-002869/2023

  Plans for animal welfare legislation 2023/2024

Priority question for written answer P-002868/2023
to the Commission
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

29-09-2023 P-002868/2023

  Ethnic cleansing in Nagorno-Karabakh and Azerbaijani threats to Armenia’s territorial integrity

Priority question for written answer P-002865/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Antoni Comín i Oliveres (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI)

29-09-2023 P-002865/2023

  Unlawful imposition on truck drivers of the duty to load and unload the goods they transport

Priority question for written answer P-002863/2023
to the Commission
Rule 138
Vlad Gheorghe (Renew)

29-09-2023 P-002863/2023

  Cohesion project – ‘Wastewater discharge and treatment for the area of the Ljubljansko polje aquifer’

Question for written answer E-002862/2023
to the Commission
Rule 138
Milan Zver (PPE)

29-09-2023 E-002862/2023

  Heat pumps

Priority question for written answer P-002860/2023
to the Commission
Rule 138
Cristian-Silviu Buşoi (PPE)

28-09-2023 P-002860/2023

Tarptautinių konvencijų, prie kurių yra prisijungusi Europos Sąjunga, neprieštaravimo mechanizmai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, O-000043/2023
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Adrián Vázquez Lázara
Teisės reikalų komiteto vardu

28-09-2023 O-000043/2023

  State of play of infringement proceedings against the Czech Republic for failure to comply with the Racial Equality Directive (2000/43/EC)

Question for written answer E-002844/2023
to the Commission
Rule 138
Michaela Šojdrová (PPE)

27-09-2023 E-002844/2023

  Including the Nice-Ventimiglia-Cuneo railway line in the TEN-T comprehensive network

Question for written answer E-002843/2023
to the Commission
Rule 138
Gianna Gancia (ID)

27-09-2023 E-002843/2023

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (136 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (137 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (138 straipsnis )

Pareiškimas dėl privatumo