Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

  Brexit negotiations

Question for written answer P-002702/2019
to the Council
Rule 138
Lance Forman (NI)

10-09-2019 P-002702/2019

  EU's response to the WHO Ebola alert

Question for written answer P-002682/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat (PPE)

09-09-2019 P-002682/2019

Miškų padėtis ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000027/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Herbert Dorfmann, Peter Liese
PPE frakcijos vardu

09-09-2019 O-000027/2019

Galimybė patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000026/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Norbert Lins
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vadu

09-09-2019 O-000026/2019

Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000025/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

09-09-2019 O-000025/2019

Paieška ir gelbėjimas Viduržemio jūroje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000024/2019
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

09-09-2019 O-000024/2019

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (136 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (137 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (138 straipsnis )