Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Roadblock on the AP-7 at La Junquera border crossing

Priority question for written answer P-003765/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat

11-11-2019 P-003765/2019

  Notification procedure regarding legislation on glyphosate in Austria

Priority question for written answer P-003747/2019
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber

08-11-2019 P-003747/2019

  Prospects for the Malta agreement

Priority question for written answer P-003745/2019
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone

08-11-2019 P-003745/2019

  Situation in the Moria refugee camp on Lesvos

Priority question for written answer P-003742/2019
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont

08-11-2019 P-003742/2019

  Facts, ideology and consequences of a treaty on the functioning of the European Union with regard to the gender pay gap

Priority question for written answer P-003684/2019
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson

07-11-2019 P-003684/2019

  Measures to address the crisis in the peach production sector caused by the increase in US tariffs

Priority question for written answer P-003675/2019
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos

06-11-2019 P-003675/2019

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000034/2019
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Evelyn Regner
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

06-11-2019 O-000034/2019

  Strengthening the protection of wild animals in the EU by banning their use in circus activities and introducing stricter conditions on transport

Question for written answer E-003669/2019
to the Commission
Rule 138
Leszek Miller

06-11-2019 E-003669/2019

  Drying-up of River Tagus and its tributaries

Priority question for written answer P-003656/2019
to the Commission
Rule 138
José Manuel Fernandes, Álvaro Amaro

05-11-2019 P-003656/2019

  Extension of the transition period under the Brexit Withdrawal Agreement

Priority question for written answer P-003638/2019
to the Commission
Rule 138
Belinda De Lucy

05-11-2019 P-003638/2019

Kontaktai

Parlamentiniai klausimai

Parlamento narių klausimai yra klausimai, kuriuos EP nariai užduoda kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms. Ši procedūra yra tiesioginės EP kontrolės priemonė, taikoma kitoms ES institucijoms ir įstaigoms.
Skiriamos trys minėtų klausimų kategorijos:

  • Klausimai žodžiu, pateikiami per EP sesijas ir įtraukiami į diskusijas, kurie gali būti svarstomi arba nesvarstomi pagal rezoliuciją (136 straipsnis )
  • Klausimai, pateikiami per klausimų valandą; jie pateikiami per kiekvieną EP plenarinę sesiją nustatytu metu (137 straipsnis )
  • Klausimai raštu, kurie pateikiami raštu ir į kuriuos būtina atsakyti raštu (138 straipsnis )