COVID-19 poveikis jaunimui ir sportui

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000074/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Sabine Verheyen
Kultūros ir švietimo komiteto vardu

20-11-2020 O-000074/2020

Civilinės teisenos svarba gaivinant ekonomiką po COVID-19 krizės

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000073/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Adrián Vázquez Lázara
Teisės reikalų komiteto vardu

19-11-2020 O-000073/2020

Suderintos priemonės ir bendri ES lygmens protokolai transporto srityje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000072/2020
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pablo Arias Echeverría
PPE frakcijos vardu

17-11-2020 O-000072/2020

Europos pagalba Pakistanui ir bendrosios prekybos lengvatos

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000071/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Dominique Bilde
ID frakcijos vardu

16-11-2020 O-000071/2020

ES prekybos politikos peržiūra

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000070/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Bernd Lange
Tarptautinės prekybos komiteto vardu

11-11-2020 O-000070/2020

Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000069/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

29-10-2020 O-000069/2020

Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000068/2020
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu

29-10-2020 O-000068/2020

Vakcinų nuo COVID-19 išankstinio pirkimo sutarčių skaidrumas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000067/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Nils Torvalds
Renew frakcijos vardu
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu
Kateřina Konečná, Marc Botenga
GUE/NGL frakcijos vardu

20-10-2020 O-000067/2020

Siekiant sukurti naują vartotojų darbotvarkę laikotarpiui po 2020 m.

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000066/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Anna Cavazzini
Verts/ALE frakcijos vardu

13-10-2020 O-000066/2020

COVID-19 priemonių poveikis demokratijai, teisinės valstybės principui ir pagrindinėms teisėms

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000065/2020
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Juan Fernando López Aguilar
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

06-10-2020 O-000065/2020

Kontaktai

Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

Klausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių (36). Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį posėdžio darbotvarkės projektą.

Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.