Kontaktai

Klausimų Komisijai valanda

Ne ilgesnės kaip 90 minučių trukmės klausimų Komisijai valanda viena ar daugiau konkrečių horizontaliųjų temų, dėl kurių Pirmininkų sueiga priima sprendimą likus mėnesiui iki mėnesinės sesijos pradžios, gali būti rengiama per kiekvieną Parlamento mėnesinę sesiją.

Tvarka yra tokia:

  • Kiekviena klausimų valanda turi konkrečią horizontaliąją temą ir vyksta tik pagal procedūrą „prašau žodžio“: Parlamento nariai užduoda klausimus, o po to eina Komisijos narių atsakymai (Parlamento nariai turi vieną minutę klausimui suformuluoti, o Komisijos nariai – 2 minutes į jį atsakyti).
  • Į klausimų Komisijai valandą kviečiami Komisijos nariai, atsakingi už su klausimo tema susijusią sritį. Vienos mėnesinės sesijos klausimų Komisijai valandoje gali dalyvauti du Komisijos nariai (daugiausiai trys, priklausomai nuo pasirinktų temų).

Klausimų valandos laiko tarpai, skirti pateikti klausimams Tarybai, Komisijos pirmininkui, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir euro grupės pirmininkui.

  • Pagal Pirmininkų sueigos išdėstytas gaires atskiri laiko tarpai gali būti skirti pateikti klausimams Tarybai, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir euro grupės pirmininkui.