Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Damage caused by Storm Filomena to Spain’s agricultural sector

Priority question for written answer P-000282/2021
to the Commission
Rule 138
Mazaly Aguilar (ECR)

19-01-2021 P-000282/2021

  Attack on Ghazanchetsots Cathedral in the city of Shusha

Priority question for written answer P-000279/2021
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

19-01-2021 P-000279/2021

  Justice and home affairs and the UK

Priority question for written answer P-000266/2021
to the Commission
Rule 138
Moritz Körner (Renew)

18-01-2021 P-000266/2021

  EU vaccination strategy

Priority question for written answer P-000257/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

18-01-2021 P-000257/2021

  Reduced distribution of Pfizer vaccines to the detriment of Europe

Priority question for written answer P-000246/2021
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID)

18-01-2021 P-000246/2021

  Additional US tariffs on European agricultural, wine and agri-food products

Priority question for written answer P-000243/2021
to the Commission
Rule 138
Anne Sander (PPE)

18-01-2021 P-000243/2021

  Commission opinion on comprehensive COVID-19 antigen testing using immunoassays

Priority question for written answer P-000226/2021
to the Commission
Rule 138
Milan Uhrík (NI)

16-01-2021 P-000226/2021

  EU power supply failure

Priority question for written answer P-000225/2021
to the Council
Rule 138
Claudia Gamon (Renew), Morten Petersen (Renew)

15-01-2021 P-000225/2021

  Sampling for antigen tests by non-medical personnel

Priority question for written answer P-000221/2021
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

15-01-2021 P-000221/2021

  European Disability Card

Priority question for written answer P-000213/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

15-01-2021 P-000213/2021

Kontaktai

Rašytiniai klausimai

  • Klausimus, į kuriuos prašoma atsakyti raštu, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti bet kuris Parlamento narys, frakcija ar komitetas.
  • Į neprioritetinius klausimus turi būti atsakyta per šešias savaites nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos.
  • Atsakymo į prioritetinius klausimus terminas yra trys savaitės nuo jų pateikimo atitinkamai institucijai dienos. Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas kartą per mėnesį gali nurodyti, kad vienas iš jų pateiktų klausimų yra prioritetinis.