Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PRANEŠIMAS dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairių parengimo

01-07-2021 A9-0226/2021 2021/2071(INI)
CONT BUDG

Petri SARVAMAA , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PAKEITIMAI

Kontaktai

Prioritetinė informacija ir dokumentai

Pranešimo pakeitimų sąrašas

Pranešimai

Parlamento komitetai priima pranešimus pasiūlius pranešėjui, kurį paskyrė atsakingas komitetas.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, kurie pateikiami, svarstomi plenariniame posėdyje ir, jei jie yra priimami, įtraukiami į priimtų tekstų sąrašą.