REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sociālā dialoga stiprināšanu

Temats : SOCIAL_DIALOGUE

24-05-2023 B9-0259/2023

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION

Grozījumi